Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa
Zapytanie ofertowe


Zamówienie na dostawy:

1. środków smarnych.

Numer sprawy: PP/01/2019/02

 1. Przedmiot Zamówienia

PRODUKT SPECYFIKACJE OPAKOWANIE L/KG Szacowane zapotrzebowanie 12 miesięcy  
 
   
Olej do silników diesla w samochodach ciężarowych 5W30 ACEA: E4/E5/E7; RLD-2; MB 228.5; MAN M3277; VOLVO VDS-3; DAF; IVECO TFE; SCANIA LDF-3; VOITH Class B; Cummins CES 20076/20077 beczka 208 416  
Półsyntetyczny wielosezonowy olej silnikowy 10W40 ACEA: E4/E5/E7; API: CF;    Beczka           208 9152  
MB: 228.5; MAN: M 3277; VOLVO:VDS 3  
SCANIA: LDF-3; VOITH: Class A; IVECO; DAF  
Mineralny olej do użycia w silnikach diesla dla samochodów ciężarowych 15W40 ACEA: E5/E7; API: CH-4/CI-4/SL; beczka 208 1040  
MAN: M 3275;  VOLVO: VDS 3, Spełniający wymogi SCANIA/IVECO/DAF  
MB: 228.3; kontener 1000 4000  
CUMMINS 20071/72/76/77/78  
   
Olej zalecany do stosowania w ręcznych skrzyniach biegów, tylnych mostach i innych przekładniach: 80W90 API: MT-1/GL-4/GL-5; lub J2360 beczka 208 624  
ZF TE-ML: 02B, 05A, 07A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A  
   
   
   
   
Półsyntetyczny olej ATF do automatycznych skrzyń biegów (VOITH, Allison, ZF) ZF TE-ML 04D, 09, 14B, 16L, 17C; Allison C-4; MAN 339 Z-2, V2; VOITH H55.6336.  Spełniający poziom jakości: GM DEXRON III-H; Allison TES 295; ZF TE-ML 14C, 02F, 11B; MAN 339 Z-3; MB 236,91 pojemnik 20 440  
ADBLUE   kontener 1000 80 000  
PŁYN DO CHŁODNIC (zawierający związki organiczne (karboksylowe)) ASTM D 3306 / D 4656 / D 4985; Deutz, Ford; MB 325.3, MAN 324 typ SNF; Leyland; RT kontener 1000 11 000  
PŁYN DO SPRYSKIWACZY zimowy płyn do spryskiwania i mycia szyb o temperaturze krystalizacji -22 °C kontener 1000 8 000  
   
KONCENTRAT PŁYNU DO UKŁADU CHŁODZENIA (GLIKOL MONOETYLENOWY) Koncentrat beczka 208 416  
ASTM D 3306 / D 4656 / D 4985; Deutz, Ford  
MB 325.3, MAN 324 typ SNF; Leyland; RT  
   
   
LITOWO-WAPNIOWY SMAR EP Smar EP; NLGI 00; Układ central. smarowania beczka 18 54  
ISO 6743-9 : L–XCBEB 00, DIN 51502 : GP00G-30  
LITOWO-WAPNIOWY SMAR EP Smar EP;  NLGI 2; Ogólnego stosowania EP beczka 18 90  
DIN 51502: KP2P-25  

Wymagane przez Zamawiającego warunki:
 
a)    Zapłaty za wykonane dostawy Zamawiający będzie dokonywał przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury.
b)    W ceny jednostkowe należy wliczyć koszty udzielonej gwarancji, koszty transportu loco magazyny Zamawiającego.
c)    Zamówienie ze wskazaniem miejsca jego dostarczenia Zamawiający będzie składał drogą elektroniczną.
d)    transport: dostawę materiałów smarnych do Baz Zamawiającego:
-02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 144
-05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen J.P. Morawicza 3
-05-500 Piaseczno ul. Okulickiego 4
 
 1. Termin realizacji zamówienia:
a)    Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia sukcesywnie w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.
b)    Utrzymanie cen ofertowych przez okres 12 miesięcy.
 
 1. Wybór oferty
Zamawiający informuje, że dokonując oceny ofert oprócz ceny będzie również brał pod uwagę: termin realizacji zamówień, warunki transportu, termin płatności, warunki gwarancji. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta przedstawiała będzie najkorzystniejszy bilans opisanych wyżej parametrów, przy czym najistotniejszym z ocenianych elementów będzie cena. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji.
 Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia  11.01.2019do godz. 15°°w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „oferta na środki smarne proszę - nie otwierać numer sprawy PP/01/2019/02”
 • pocztą na adres „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A., 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 144
 • osobiście w sekretariacie Spółki ul. Aleje Jerozolimskie 144, 02 -305 Warszawa
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe (aktualizacja, po poprawkach)

 

 

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, NIP: 525-000-01-27 (dalej: My, Spółka lub PKS POLONUS). Jesteśmy właścicielem Hostelu „Zachodni”, Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia oraz Przewoźnikiem wykonującym krajowe i międzynarodowe przewozy autobusowe. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług PKS POLONUS wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usług przewozowych i hostelowych
 • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
 • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
 • procesów reklamacji usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. PKS POLONUS przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

 • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
 • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
 • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
 • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
 • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się