Działając w imieniu Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Warszawie S.A., celem wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu art. 4c Ustawy z dnia 16 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych -

oświadczamy, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia spółka posiada status DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY.

 

 

Dokument informacyjny do pobrania - plik PDF