PKS POLONUS zaprasza do zapoznania się z listą aktów prawnych dotyczących przewozów osób i realizowaniem usług przewozowych:

Prawo przewozowe - Ustawa z dnia 15.11.1984 z poz. zm.:
Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 z poz. zm.:
Prawo o ruchu drogowym - Ustawa z dnia 20.06.1997 z poz zm.:
Rozporządzenie postępowania reklamacyjnego.
(Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm. 2)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254
Wykaz ulg o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego.