Najczęściej zadawane pytania


Co to jest bagaż podręczny?
Bagaż podręczny można zabrać na pokład autokaru – jego rozmiar pozwala na umieszczenie go pod siedzeniem, bądź na górnej półce.

Co to jest bagaż podstawowy?
Bagaż podstawowy chowany jest do luku bagażowego i oklejany kwitem bagażowym. Jego wymiary nie powinny przekraczać maksymalnej masy łącznej 25kg oraz objętości łącznej do 150dm3 (ok. 150l) powierzchni bagażowej przypadającej na każdego pasażera.
Bagaże dodatkowe i ponadwymiarowe mogą zostać przewiezione w miarę wolnej przestrzeni bagażowej oraz za dodatkowa opłatą.

Czy można przewieźć wózek inwalidzki?
Tak. Przewóz wózków inwalidzkich jest możliwy i bezpłatny.

Czy można przewieźć rower?
Tak. Przewóz roweru w luku bagażowym jest możliwy pod warunkiem, że:
  1. Jest wolne miejsce w luku bagażowym.
  2. Przednie koło przewożonego roweru jest zdemontowane.
  3. Przednie koło i rower są zapakowane oddzielnie (np. zafoliowane).
(Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu roweru.)

Czy można przesłać autokarem przesyłkę/paczkę lub bagaż?
Nie. PKS POLONUS nie zajmuje się przewozem paczek i nie odpowiada za jakiekolwiek przesyłki przekazywane kierowcom w celu ich przewiezienia.

Co jest podstawą do złożenia reklamacji?
Podróżny albo osoba uprawniona może złożyć do przewoźnika reklamację, dotyczącą jakości świadczonych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (np. opóźnienia, niewłaściwego komfortu podróży itp.). źródło>>

Co powinien zawierać wniosek o reklamację i jak go złożyć?
Wniosek składa się w formie pisemnej. Wniosek powinien zawierać:

  1. datę sporządzenia;
  2. nazwę i adres przewoźnika;
  3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) składającego reklamację;
  4. przedmiot roszczenia wraz z uzasadnieniem;
  5. kwotę roszczenia oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu (biletu);
  6. wykaz załączonych dokumentów;
  7. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.


Do wniosku powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd) oraz oryginały lub potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia - w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa powyżej, przewoźnik prosi Klienta, aby uzupełnił dokumentację w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie dokumentów spowoduje, że reklamacja nie będzie rozpatrzona. Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji.

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika.
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 .) źródło>>

Czy reklamacje i skargi można składać przez fanpage Polonus na Facebooku?
Nie. Fanpage Polonus na Facebooku nie jest oficjalnym kanałem Spółki do składania skarg i reklamacji. Reklamacje można składać jedynie za pomocą formularza, który znajduje się na stronie www.pkspolonus.pl w zakładce „Kontakt”.

Czy zakupiony bilet przez Internet mogę zwrócić?
Tak. Bilet można zwrócić przez stronę www.pkspolonus.pl (Zakładka „Zarządzaj biletem” - „Moje konto” - „Zwrot biletu”) niepóźniej niż przed odjazdem autokaru. Za zwroty pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20% ceny zwracanego biletu – określona w Regulaminie Przewozów Przewoźnika PKS Polonus.

Czy zakupiony bilet przez Internet mogę zwrócić w Kasie PKS na Dworcu Zachodnim?
Bilety zakupione przez Internet (np. przez www.pkspolonus.pl) można zwrócić wyłącznie przez Internet.

Kupiłem bilet, na  PKS POLONUS, ale autobus nie przyjechał czy należy mi się 100% zwrot należności?
Tak. Pasażerowi przysługuje zwrot należności za bilety w przypadku przedwczesnego odjazdu autobusu, odstąpienia przez podróżnego od umowy z powodu awarii autobusu, odwołania przejazdu, a także innych przyczyn uniemożliwiających wykonanie zaciągniętych przez PKS POLONUS zobowiązań wobec pasażera.

Czy bilet na przejazd można kupić u kierowcy?
Tak. We wszystkich autobusach  PKS Polonus bilety na jeden przejazd są sprzedawane przez kierowcę z kasy fiskalnej.

Czy kierowca jest upoważniony do kontroli biletów?
Tak. Każdy kierowca PKS POLONUS jest upoważniony i odpowiedzialny za kontrolę biletów. Kierujący pojazdem prowadzi odprawę podróżnych wsiadających na wszystkich przystankach, sprawdzając ważność biletów (zarówno zakupionych w kasach, jak i biletów internetowych). Pasażerowie, którzy zakupili bilety ulgowe, powinni posiadać przy sobie dokument uprawniający do podróży z biletem ulgowym.

Czy wykupując bilet ulgowy należy posiadać przy sobie dokument uprawniający do zniżki?
Tak. W każdym przypadku. Dokument uprawniający do przejazdów ulgowych należy posiadać wraz z biletem podczas przejazdu autobusem i okazać na żądanie kontrolera lub obsługi pojazdu.
Wykupując bilet ulgowy na przejazd poprzez jakiekolwiek kanały sprzedaży biletów (np. u kierowcy, stacjonarnie, online), podróżny zobowiązany jest okazać (bez wezwania) ważną legitymację lub inny ważny dokument uprawniający do zniżki. Kierujący pojazdem oraz kasjer mają prawo odmówić sprzedaży biletu z ulgą, w sytuacji, gdy podróżny nie potrafi wylegitymować się dokumentem uprawniającym do ulgi lub gdy dokument taki stracił ważność - tylko ważny dokument uprawnia kasjera lub kierowcę do sprzedaży biletu ze zniżką.

Wybrałem_am bilet w formie PDF na e-mail, czy muszę go wydrukować?
Tak, bilet dostarczony w formie PDF musi być wydrukowany. Przy zakupie biletu można również zaznaczyć darmową opcję wysłania biletu przez SMS, który należy okazać kierowcy zamiast wydrukowanego pliku PDF.

Czy za brak biletu odpowiada podróżny?
Tak. W każdym przypadku.

Co oznacza na bilecie internetowym symbol # zamiast numeru miejsca?
Symbol # zamiast numeru miejsca, pojawia się w przypadku zakupu biletów na kursy powrotne lub z przystanków pośrednich, na których nie mamy możliwości dokładnego określenia numeru miejsca. Oznacza to, że Pasażerowi przysługuje dowolne niezajęte miejsce siedzące (każdy sprzedany bilet pomniejsza pule biletów dostępnych do sprzedaży i gwarantuje miejsce siedzące).

Kupiłem_am bilet, na autobus PKS POLONUS, ale autobus nie przyjechał. Co mam zrobić?
Jeśli posiadasz bilet PKS POLONUS i nie mogłeś_aś pojechać z winy przewoźnika, prosimy o kontakt z Działem Przewozów Pasażerskich Polonus lub o przesłanie pisemnej reklamacji bezpośrednio na adres e-mail: przewozy@pkspolonus.pl.