Statut Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej ,,POLONUS" w Warszawie S.A.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wezwanie do złożenia akcji
II wezwanie dla akcjonariuszy do złożenia akcji
15.10.2020
III wezwanie dla akcjonariuszy do złożenia akcji
30.10.2020
IVwezwanie dla akcjonariuszy do złożenia akcji
  15.11.2020
Vwezwanie dla akcjonariuszy do złożenia akcji
  03.12.2020

Informacja o ostatnich posiedzeniach:

30.12.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Repertorium A nr 39082/2019
03.12.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Repertorium A nr 11858/2019 
04.11.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Repertorium A nr 10637/2019
23.10.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Repertorium A nr 10129/2019
27.06.2019 r. Zwyczajne  Walne Zgromadzenie  Repertorium A nr 5971/2019
14.05.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Repertorium A nr 16019/2020
09.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Repertorium A nr 21047/2020
29.10.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Repertorium A nr 41754/2020
29.09.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Repertorium A nr 25326/2021
21.12.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Repertorium A nr 34977/2021
26.01.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Repertorium  A nr 1356/2022
24.02.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Repertorium A nr 3512/2022
09.06.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Repertorium A nr 10648/2022
09.08.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Repertorium A nr 15338/2022