Zapytanie ofertowe na dostawy środków smarnych w roku 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa
Zapytanie ofertowe


Zamówienie na dostawy:

1. środków smarnych.

Zapytanie ofertowe na dostawy opon w roku 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa
Zapytanie ofertowe


Zamówienie na dostawy:

1. nowych opon do autobusów komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej,
2. sukcesywnej regeneracji bieżnikowania w technologii "na zimno".

Konkurs na najem pomieszczeń użytkowych Spółki położonych w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 144, przy ul. Syreny 8 i 14 oraz w Piasecznie przy ul. Okulickiego 4

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, zwane dalej Spółką zaprasza do składania ofert w konkursie na najem lokali użytkowych Spółki położonych w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 144, Syreny 8, Syreny 14 oraz w Piasecznie przy ul. Okulickiego 4

Ogłoszenie: przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż pojazdów

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A.

Aleje Jerozolimskie 144

  

Informuje, że w dniu 05.12. 2018 r. o godz. 10.00

odbędzie się przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nw. pojazdów

Ogłoszenie: przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż pojazdów

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A.
Aleje Jerozolimskie 144
 
 
Informuje, że w dniu 20.11. 2018 r. o godz. 10.30
odbędzie się przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nw. pojazdów

Ogłoszenie: Oferta sprzedaży pojazdów

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. Aleje Jerozolimskie 144
oferuje do sprdzedaży następujące pojazdy:

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie majątkowe - mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej w roku 2019

Działając w imieniu i na rzecz PKS POLONUS S.A., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, CUT Risk doradztwo & ubezpieczenia zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu, niepodlegającym pod ustawę PZP, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

Ubezpieczenie majątkowe - mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej PKS POLONUS S.A. w roku 2019 roku - z opcją przedłużenia umów na rok 2020

Ogłaszamy postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę: Sprzedaży energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS” w Warszawie S.A.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS” w Warszawie S.A. Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę: Sprzedaży energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS” w Warszawie S.A. dla punktów poboru w Warszawie, Piasecznie i Nowym Dworze Mazowieckim w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”

Ogłaszamy postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę: Remont 11 szt. pokoi w Hostelu Zachodnim

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS” w Warszawie S.A. Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę: Remont 11 szt. pokoi w Hostelu Zachodnim znajdującym się w budynku administracyjno -biurowym PKS POLONUS w Warszawie al. Jerozolimskie 144.

Ogłoszenie: Najem pomieszczeń biurowych znajdujących się na II i III piętrze budynku biurowego Dworca Autobusowego PKS „POLONUS” w Warszawie S.A. przy Al. Jerozolimskich 144.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa,
zwane dalej Spółką zaprasza do składania ofert na:
Najem pomieszczeń biurowych znajdujących się na II i III piętrze budynku biurowego Dworca Autobusowego PKS „POLONUS” w Warszawie S.A. przy Al. Jerozolimskich 144.

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, NIP: 525-000-01-27 (dalej: My, Spółka lub PKS POLONUS). Jesteśmy właścicielem Hostelu „Zachodni”, Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia oraz Przewoźnikiem wykonującym krajowe i międzynarodowe przewozy autobusowe. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług PKS POLONUS wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacji usług przewozowych i hostelowych
  • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
  • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
  • procesów reklamacji usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. PKS POLONUS przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

  • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
  • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
  • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
  • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
  • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się