Zapraszamy do składania ofert na: Najem lokali biurowych na terenie Dworca Autobusowego Warszawa - Zachodnia


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-30  Warszawa, zwane dalej Spółką zaprasza do składania ofert na: Najem lokali biurowych na terenie Dworca Autobusowego Warszawa -Zachodnia.Do konkursu nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 i poz. 1598 z późn. zm.)

Zapraszamy do składania ofert na: Najem lokali biurowych i użytkowych na terenie Dworca Autobusowego Warszawa - Zachodnia.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-30  Warszawa, zwane dalej Spółką zaprasza do składania ofert na: Najem lokali biurowych i użytkowych na terenie Dworca Autobusowego Warszawa -Zachodnia. Do konkursu nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 i poz. 1598 z późn. zm.)

Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostawę telefonów komórkowych

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS” w Warszawie S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, tel:  22 823 62 00, fax:  22 823 62 31 zwane dalej Spółką zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę telefonów komórkowych na potrzeby przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS” w Warszawie S.A.,
 

Ogłoszenie - Zapraszamy do złożenia ofert na: Najem lokalu użytkowego na terenie Dworca Autobusowego Warszawa -Zachodnia !!

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-30  Warszawa, zwane dalej Spółką zaprasza do składania ofert na: Najem lokali biurowych i użytkowych na terenie Dworca Autobusowego Warszawa -Zachodnia. Do konkursu nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 i poz. 1598 z późn. zm.)

Zapraszamy do złożenia ofert na: Wykonanie okresowych rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS” w Warszawie S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, tel:  22 823 62 00, fax:  22 823 62 31 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego w sprawie:,,Wykonanie okresowych rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych należących do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A.”

Zapraszamy do złożenia ofert na: Najem lokali biurowych i użytkowych na terenie Dworca Autobusowego Warszawa - Zachodnia

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, tel.: 22 823 62 00 ogłasza konkurs na  najem lokali biurowych i użytkowych na terenie Dworca Autobusowego Warszawa -Zachodnia 

Zapraszamy do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego w sprawie: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wymianę sufitów podwieszanych oraz wymianę istniejącej instalacji elektrycznej i modernizację układu oświetlenia na korytarzu

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, tel.: 22 823 62 00 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego w sprawie: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wymianę sufitów podwieszanych oraz wymianę istniejącej instalacji elektrycznej i modernizację układu oświetlenia na korytarzu na V, VI i VIII piętrze w budynku administracyjno - hotelowym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144”.

Zapraszamy do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego na usługę: ,, Dostawa i sprzedaż gazu ziemnego w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.”

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, tel.: 22 823 62 00 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę: ,, Dostawa i sprzedaż gazu ziemnego w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.”

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych dla pracowników Spółki.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, tel.: 22 823 62 00 zaprasza do łożenia oferty na świadczenie usług medycznych dla pracowników Spółki. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma na celu sondaż rynku w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy do złożenia ofert na świadczenie kompleksowej, całodobowej ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem załóg interwencyjnych realizowanych w obiektach i na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, tel.: 22 823 62 00 zaprasza do składania ofert na świadczenie kompleksowej, całodobowej ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem załóg interwencyjnych realizowanych w obiektach i na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A., znajdujących się w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 144.
 

  

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, a także pomaga w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Klikając „zgadzam się” wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji na stronie, analizy korzystania z witryny i pomocy w działaniach marketingowych. Jeśli wybierzesz opcję „odrzuć” użyjemy tylko plików cookie niezbędnych do działania naszej strony.


Więcej informacji na temat plików cookies

Sprawdź >>>
Zgadzam się