Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa
Zapytanie ofertowe


Zamówienie na dostawy:

1. nowych opon do autobusów komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej,
2. sukcesywnej regeneracji bieżnikowania w technologii "na zimno".

Numer sprawy: PP/01/2019/01

Rozdział I
Przedmiot Zamówienia

1.Ilość dostaw nowych opon objętych zamówieniem:
 
1.1.       Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.
 
-opony do komunikacji dalekobieżnej:
a) opona w rozmiarze 295/80 R 22.5 – 80 sztuk
 
-opony do komunikacji lokalnej
a) opona w rozmiarze 295/80 R 22.5 – 30 sztuk
b) opona w rozmiarze 285/70 R 19.5 – 20 sztuk
c) opona w rozmiarze 265/70 R 19.5 – 50 sztuk
d) opona w rozmiarze 275/70 R 22.5 – 20 sztuk
e) opona w rozmiarze 215/60 R 17 – 10 sztuk
f)  opona w rozmiarze 235/75 R 17.5 – 10 sztuk
g) opona w rozmiarze 225/75 R 17.5 – 30 sztuk
h) opona w rozmiarze 215/75 R 17.5 – 10 sztuk
 
Wymagania dotyczące oferowanych opon:
 
bezdętkowe, wielosezonowe (całoroczne), zapewniające przebieg co najmniej 180.000 km ( w przypadku nieosiągnięcia przez daną oponę gwarantowanego przebiegu, wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnej wymiany tej opony na taką, która zapewni osiągnięcie wymaganego przebiegu), umożliwiające bezpieczną eksploatację niezależnie od pory roku oraz panujących warunków pogodowych.
 
2.Ilość opon do regeneracji bieżnikowania w technologii „na zimno”:
 
2.1.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.
 
a) opona w rozmiarze 295/80 R 22.5 – 60 sztuk (komunikacja dalekobieżna)
b) opona w rozmiarze 295/80 R 22.5 – 40 sztuk (komunikacja lokalna)
c) opona w rozmiarze 285/70 R 19.5 – 40 sztuk (komunikacja lokalna)
d) opona w rozmiarze 225/75 R 17.5 – 40 sztuk (komunikacja lokalna)
e) opona w rozmiarze 265/70 R19.5 – 80 sztuk (komunikacja lokalna)
f) opona w rozmiarze 215/75 R 17.5 – 20 sztuk (komunikacja lokalna)
g) opona w rozmiarze 275/70 R 22.5 – 20 sztuk (komunikacja lokalna)
 
zapewniające przebieg co najmniej 120.000 km ( w przypadku nieosiągnięcia przez daną oponę gwarantowanego przebiegu, wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnej wymiany tej opony na taką, która zapewni osiągnięcie wymaganego przebiegu)
 
Ilości które zostały określone w pkt 1,2 wynikają z dotychczas realizowanych zakupów i nie należy ich traktować jako ściśle wiążących dla zawieranej umowy. Dokładne ilości opon będą wynikały z bieżących potrzeb Zamawiającego i mogą ulec zmianie w zakresie (+/-) 20%.
 
Rozdział II
 
Szczegółowe wymagania dla usług regeneracji „na zimno”.
1. Poprzez regenerację „na zimno” należy rozumieć regenerację polegającą na przyklejeniu do oszorstkowanej opony gumowego pasa z gotową już rzeźbą bieżnika, procesy termiczne stosowane w tej technologii służą jedynie wywołaniu zjawiska wulkanizacji łączonych elementów.
2. Regeneracja opon odbywać się ma zgodnie z homologacją wydaną jednostce bieżnikującej przez ministra Infrastruktury na podstawie Regulaminu Nr 109
3. Wymaga się aby opony regenerowane były przystosowane do stosowania w autobusach w regularnej komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.
4.Parametry techniczne opon regenerowanych metodą „na zimno”:
Minimalna głębokość bieżnika 16 [mm], wzór rzeźby bieżnika zgodny z typem rzeźby bieżnika nowej opony oferowanej przez Wykonawcę.
5.Zamówienie obejmuje również:
a) odbiór złomu gumowego od Zamawiającego: starych opon.
b) transport: dostawę nowych opon do Baz Zamawiającego mieszczących się w:
 
 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.
 
            -05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen J.P. Morawicza 3
            -05-500 Piaseczno ul. Okulickiego 4
 
c)transport: dostawę i odbiór opon „do” i „po” regeneracji do Baz Zamawiającego mieszczących się w:
 
            Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.
 
            -05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen J.P. Morawicza 3
            -05-500 Piaseczno ul. Okulickiego 4
 
d)przeprowadzenie szkolenia 4 pracowników warsztatowych z dziedziny pogłębiania rzeźby bieżnika potwierdzone stosownym certyfikatem (nowe opony).
e)prowadzenie monitoringu eksploatowanych w przedsiębiorstwie opon, przekazywanie raz w miesiącu raportów dot. zużycia i wskazań eksploatacyjnych.
6.Wymagane przez Zamawiającego warunki:
a)minimalny okres gwarancji dla nowych opon wynosi 24 miesiące, licząc od dnia dostawy.
b)minimalna gwarancja na usługę regeneracji „na zimno”  wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
c)Zapłaty za wykonane dostawy opon Zamawiający będzie dokonywał przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury.
d)Wykonawca będzie zabezpieczał potrzeby Zamawiającego w zakresie dostaw opon w terminie do 4 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia.
e)Wykonawca przedstawi ubezpieczenie OC dotyczące wykonywanych usług.
W ceny jednostkowe nowych i regenerowanych opon należy wliczyć koszty udzielonej gwarancji, doposażenia, szkoleń oraz koszty transportu loco magazyny Zamawiającego.

Rozdział III
Pozostałe wymagania
1.Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia sukcesywnie w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.
2. Utrzymanie cen ofertowych przez okres 1 roku.
Rozdział IV
Wybór oferty
Zamawiający informuje, że dokonując oceny ofert oprócz ceny będzie również brał pod uwagę: termin realizacji zamówień, warunki transportu, termin płatności, warunki gwarancji na opony, rodzaj i wysokość bieżnika dla usługi regeneracji, referencje oraz gwarantowany przebieg. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta przedstawiała będzie najkorzystniejszy bilans opisanych wyżej parametrów, przy czym najistotniejszym z ocenianych elementów będzie cena opon. Zamawiający dopuszcza złożenie kilku ofert jednego dostawcy na różne marki opon. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na całość zapytania lub na poszczególne części (1 lub 2). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji.
 Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia  11.01.2019do godz. 15°°w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „oferta na opony proszę - nie otwierać numer sprawy PP/01/2019/01”
 • pocztą na adres „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A., 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 144
 • osobiście w sekretariacie Spółki ul. Aleje Jerozolimskie 144, 02 -305 Warszawa
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.


Zapytanie ofertowe

 

 

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, NIP: 525-000-01-27 (dalej: My, Spółka lub PKS POLONUS). Jesteśmy właścicielem Hostelu „Zachodni”, Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia oraz Przewoźnikiem wykonującym krajowe i międzynarodowe przewozy autobusowe. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług PKS POLONUS wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usług przewozowych i hostelowych
 • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
 • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
 • procesów reklamacji usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. PKS POLONUS przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

 • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
 • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
 • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
 • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
 • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się