Zaprasza do składania ofert na: Wykonanie 9 zadaszeń wiat przystankowych na stanowiskach odjazdowych Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: "Wykonanie 9 zadaszeń wiat przystankowych na stanowiskach odjazdowych Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 144, 02-305 Warszawa"

Więcej…

Zaprasza do składania ofert na: Dostawę i wymianę wykładziny dywanowej w 14 pomieszczeniach biurowych

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: "Dostawę i wymianę wykładziny dywanowej w 14 pomieszczeniach biurowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A., Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa"

Więcej…

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzatora

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS" w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, (02-305 Warszawa), Al. Jerozolimskie 144, NIP: 5250000127, REGON  000619166, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: ,,Demontaż klimatyzatora, dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu Dyżurnego Ruchu znajdującym się w budynku Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144”

Więcej…

Ogłoszenie - Najem lokali biurowych i użytkowych Spółki

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144,02-30 Warszawa, zwane dalej Spółką zaprasza do składania ofert na:

Najem lokali biurowych i użytkowych Spółki położonych w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 144, Syreny 8, Syreny 14 oraz w Piasecznie  

 

Więcej…

Zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS’’ w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, zwane dalej Spółką , ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę: „,,Świadczenie usług okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych zamontowanych w budynku administracyjno – hotelowym i budynku Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia

Więcej…

Zaprasza do składania ofert na: „Wymiana poziomu zimnej wody, pionów instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz pionów kanalizacji w budynku administracyjno - hotelowym


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS’’ w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, zwane dalej Spółką , ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę: „Wymiana poziomu zimnej wody, pionów instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz pionów kanalizacji w budynku administracyjno - hotelowym 


Więcej…

Zaprasza do składanie ofert na najem lokali biurowych i użytkowych Spółki


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144,02-30 Warszawa, zwane dalej Spółką zaprasza do składania ofert na:Najem lokali biurowych i użytkowych Spółki położonych w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 144, Syreny 8, Syreny 14 oraz w Piasecznie.

Więcej…

Ogłaszamy postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A."


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144,02-30 Warszawa, zwane dalej Spółką ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A."


Więcej…

Zaprasza do składania ofert na: Usługę kompleksowego sprzątania Hostelu ,,Zachodni,, znajdującego się w Warszawie


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS’’ w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, zwane dalej Spółką , zaprasza do składania ofert na: ,, Usługę kompleksowego sprzątania Hostelu ,,Zachodni,, znajdującego się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 144,,

Więcej…

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na usługę malowania pokoi hotelowych i łazienek w Hostelu Zachodni w Warszawie


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144,02-30 Warszawa, zwane dalej Spółką zaprasza do składania oferty cenowej na usługę malowania pokoi hotelowych i łazienek w Hostelu Zachodni w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 144.

Więcej…