PKS Polonus w Warszawie S.A. zapraszama do składania ofert na usługę kompleksowego sprzątania Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A.: z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02 - 305 Warszawa, zwane dalej Spółką Zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowego sprzątania: hali, w tym antresoli, wind, poczekalni i tunelu Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia, sprzątania terenu zewnętrznego Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia, znajdującego się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 144, Stacji Obsługi PKS „POLONUS” S.A., przy ul. Prymasa Tysiąclecia oraz bazy PKS „POLONUS” S.A., przy ul. Syreny 8 i ul. Syreny 14.

PKS Polonus w Warszawie S.A. ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę: ,, Dostawa i sprzedaż gazu ziemnego w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2024 r.”

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, zwane dalej Spółką zaprasza do składania ofert prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę: ,, Dostawa i sprzedaż gazu ziemnego w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2024 r.”

Ogłoszenie: Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu, dostawy, montażu, uruchomienie i utrzymanie systemu parkingowego


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS” w Warszawie S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, tel:  22 823 62 00, fax:  22 823 62 31 zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu, dostawy, montażu, uruchomienie i utrzymanie systemu parkingowego na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A.

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż pojazdów w dniu 13.02.2023 r.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. Aleje Jerozolimskie 144 informuje, że w dniu 13.02.2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż pojazdów. Przetarg ustny odbędzie się na terenie PKS POLONUS w Warszawie  przy Al. Jerozolimskich 144 IV piętro, sala konferencyjna.

Ogłoszenie: System kwalifikowania wykonawców - leasing


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa zaprasza do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców -  leasing

Ogłoszenie: System kwalifikowania wykonawców - autobusy nowe i używane.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa zaprasza do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców - autobusy nowe i używane.