Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, wiodąca polska firma autokarowa świadcząca usługi przewozu osób w regularnej komunikacji lokalnej i dalekobieżnej, poszukuje kandydata na stanowisko: Pracownik myjni autobusowej

 Miejsce pracy: Warszawa Dworzec Zachodni, Al. Jerozolimskie 144
 
Zakres obowiązków:
 
 • mycie autobusów
 • obsługa myjni
 • obsługa urządzenia myjącego
 • dbanie o czystość na stanowisku pracy
 • kontakt z klientem
 • prowadzenie ewidencji mycia
 
Wymagania:
 
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze urządzeń myjących
 • punktualność
 • sumienność
 • rzetelność


Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • szkolenie z obsługi urządzenia myjącego
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • świadczenia socjalne
 • miłą i przyjazną atmosferę w pracy
 
Termin składania CV do 25.02.2022 r.
 
 CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@pkspolonus.pl lub prosimy składać osobiście w Dziale Kadr PKS "POLONUS” w Warszawie S.A., Aleje Jerozolimskie 144, pok. 609 (IV piętro).

Spełnienie obowiązku informacyjnego:

Dane osobowe gromadzone przez PKS POLONUS w związku z procesami rekrutacyjnymi są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000376721, REGON: 000617166, NIP: 525-000-01-27, Kapitał zakładowy: 9.000.000 zł, wpłacony w całości (dalej także jako „PKS POLONUS”). PKS POLONUS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim jest możliwy w formie elektronicznej, na adres email: iod@pkspolonus.pl.

Pełną informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym można znaleźć na www.pkspolonus.plw zakładce Kariera – Formularz informacyjny dla kandydatów do pracy.
 
Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych, którą należy umieścić w CV:
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych w PKS POLONUS.
Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane!
 
A ponadto, jeśli chcą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, na potrzeby dalszych rekrutacji, a tym samym na zachowanie w PKS POLONUS moich danych po zakończeniu procesu rekrutacji, w którym aktualnie biorę udział. Zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody.
 
  

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, a także pomaga w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Klikając „zgadzam się” wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji na stronie, analizy korzystania z witryny i pomocy w działaniach marketingowych. Jeśli wybierzesz opcję „odrzuć” użyjemy tylko plików cookie niezbędnych do działania naszej strony.


Więcej informacji na temat plików cookies

Sprawdź >>>
Zgadzam się