Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 144, zwana dalej spółką zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostwy oleju napędowego, do trzech baz Zamawiającego (Warszawa, Piaseczno, Nowy Dwór Mazowiecki) na okres 4 lat.
 Termin i miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. ul. Al. Jerozolimskie 144,  02-305 Warszawa; IVp., pokój rn 616
z adnotacją: „Oferta na dostawę oleju napędowego. Nie otwierać przed dniem 29 listopada 2017r., godz. 10:30."
Oferty powinny został złożone w terminie do 29.11.2017r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 listopada 2017r o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju 614.

Postępowanie numer: PP/10/2017/03
 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Paweł Hanula ,
- e-mail do korespondencji: p.hanula@pkspolonus.pl,
 - faks do korespondencji: 022 823 62 31,
- korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana w kancelarii PKS Polonus w Warszawie S.A. Aleje Jerozolimskie 144 VI piętro od poniedziałku do piątku w godz. 7.00.-15.00.


 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA:
PYTANIA ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ PALIWA Z DNIA 29.11.2017r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.