Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, wiodąca polska firma autokarowa świadcząca usługi przewozu osób w regularnej komunikacji lokalnej i dalekobieżnej, poszukuje kandydata na stanowisko: Kierowca autobusu w komunikacji dalekobieżnej.


Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 

 • prawo jazdy kat. D
 • kwalifikacje na przewóz osób (kod 95 w prawie jazdy)
 • zaświadczenie o niekaralności
 • dobre i życzliwe podejście do klienta
 • sumienność, uczciwość
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:
 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w stabilnej firmie
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • świadczenia socjalne
 • możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych
 • przyjazną atmosferę pracy w zgranym i doświadczonym zespole


 CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@pkspolonus.pl lub prosimy składać osobiście w Dziale Kadr PKS "POLONUS” w Warszawie S.A., Aleje Jerozolimskie 144, pok. 609 (IV piętro).

Spełnienie obowiązku informacyjnego:

Dane osobowe gromadzone przez PKS POLONUS w związku z procesami rekrutacyjnymi są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000376721, REGON: 000617166, NIP: 525-000-01-27, Kapitał zakładowy: 9.000.000 zł, wpłacony w całości (dalej także jako „PKS POLONUS”). PKS POLONUS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim jest możliwy w formie elektronicznej, na adres email: iod@pkspolonus.pl. Pełną informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym można znaleźć na www.pkspolonus.pl w zakładce Kariera – Formularz informacyjny dla kandydatów do pracy.

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych, którą należy umieścić w CV:
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych w PKS POLONUS. Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane!

A ponadto, jeśli chcą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, na potrzeby dalszych rekrutacji, a tym samym na zachowanie w PKS POLONUS moich danych po zakończeniu procesu rekrutacji, w którym aktualnie biorę udział. Zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody.