Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144 poszukuje kandydata na stanowisko  Specjalisty ds. magazynowych

Miejsce pracy: Piaseczno

Główne zadania:
 • dbanie o należyty stan nieruchomości magazynowych,
 • terminowe zlecanie i nadzór nad okresowymi przeglądami technicznymi obiektów magazynowych, prowadzenie rejestru zaleceń, dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego oraz innej  dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • zakup części, urządzeń, maszyn oraz produktów naftowych,
 • odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,
 • należyta gospodarka odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi,
 • zapewnienie właściwego obiegu i prawidłowego wypełniania dokumentów magazynowych oraz ich przechowywania,
 • monitorowanie stanów magazynowych, dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania bazy,
 • przeprowadzanie okresowych konserwacji urządzeń (dystrybutory, czytniki, naczynia pomiarowe, zbiorniki paliwowe).
 • wystawianie faktur sprzedażowych, materiałów, części, produktów naftowych i usług usługobiorcom zewnętrznym
 • przygotowywanie raportów, dokumentów i analiz na potrzeby przełożonych,

Wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie (preferowany profil techniczny),
 • minimum 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe (w obszarze gospodarki magazynowej i obrotu częściami do pojazdów mechanicznych),
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office; w szczególności Excel, Word,
 • mobilność i dyspozycyjność,
 • ważne prawo jazdy kat. B,
 • zdolności organizacyjne,

Mile widziane
 • wiedza z zakresu napraw i obsługi autobusów,

Naszym pracownikom oferujemy:
 • ciekawą, odpowiedzialną i rozwojową pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon),
 • możliwość rozwoju kompetencji poprzez dofinansowanie szkoleń, a także awansu w ramach struktury firmy,
 • możliwość rozwoju umiejętności zawodowych.

Klauzula na przetwarzanie danych osobowych umieszczanych przez kandydatów (CV, list motywacyjny)
 
Obowiązek informacyjny przy ogłoszeniu:
Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 144. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.


CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@pkspolonus.pllub proszę składać osobiście w Dziale Kadr PKS "POLONUS” w Warszawie S.A., Aleje Jerozolimskie 144 pok. 609 (IV piętro).


Zgoda kandydatów, które powinni umieszczać w CV, listach motywacyjnych:
"Dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. magazynowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym w moim życiorysie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 144 zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO. Zostałem poinformowany przed wyrażeniem zgody o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania. Znana jest mi treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych''.
Informujemy, że zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
  

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, a także pomaga w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Klikając „zgadzam się” wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji na stronie, analizy korzystania z witryny i pomocy w działaniach marketingowych. Jeśli wybierzesz opcję „odrzuć” użyjemy tylko plików cookie niezbędnych do działania naszej strony.


Więcej informacji na temat plików cookies

Sprawdź >>>
Zgadzam się