Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, wiodąca polska firma autokarowa świadcząca usługi przewozu osób w regularnej komunikacji lokalnej i dalekobieżnej,operator Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia i Hostelu Zachodniego, poszukuje kandydata na stanowisko: Kasjer-informator
         

Miejsce pracy: Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, Al. Jerozolimskie 144

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie sprzedaży biletów w komunikacji krajowej i międzynarodowej
 • informowanie klientów o ofercie przewozowej
 • sumienne i terminowe wykonywanie zleconych przez pracodawcę zadań związanych z obsługą klientów
 • dbałość o skuteczne zabezpieczenie mienia związanego ze stanowiskiem pracy
 • obsługa kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych

 
Wymagania:

 • obsługa komputera, znajomość obsługi MS Office i programów pocztowych (warunek konieczny)
 • komunikatywność w kontakcie z klientem
 • łatwość nawiązywania kontaktów, asertywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • praca w systemie zmianowym w wymiarze 40 godzin tygodniowo w układzie pracy 7 dni w tygodniu zgodnie z przedstawionym miesięcznym harmonogramem pracy
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie na danym stanowisku lub zbliżonym


Oferujemy:

 • pracę w kasach biletowych jednego z największych dworców autobusowych w Polsce
 • możliwość pracy z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań do zarządzania dworcami i działalnością przewozową
 • uczestnictwo w rozwoju systemów zarządzania transportem
 • umowę o pracę po okresie próbnym
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego, świadczenia socjalne
 • miłą i przyjazną atmosferę w pracy

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@pkspolonus.pl lub prosimy składać osobiście w Dziale Kadr PKS "POLONUS” w Warszawie S.A., Aleje Jerozolimskie 144, pok. 609 (IV piętro).
 
Spełnienie obowiązku informacyjnego:
Dane osobowe gromadzone przez PKS POLONUS w związku z procesami rekrutacyjnymi są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS"
w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000376721, REGON: 000617166, NIP: 525-000-01-27, Kapitał zakładowy: 9.000.000 zł, wpłacony w całości.

PKS POLONUS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim jest możliwy w formie elektronicznej, na adres email: iod@pkspolonus.pl.
Pełną informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym można znaleźć na www.pkspolonus.pl w zakładce Kariera – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKS Polonus.
 
Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych, którą należy umieścić w CV:
"Dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Kasjer-informator wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę (CV) przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 144 zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Zostałem poinformowany przed wyrażeniem zgody o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania. Znana jest mi treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych''.

Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane!
 
A ponadto, jeśli chcą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w aplikacji o pracę, na potrzeby dalszych rekrutacji, a tym samym na zachowanie w PKS POLONUS moich danych po zakończeniu procesu rekrutacji, w którym aktualnie biorę udział. Zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody.