PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS POLONUS w W-wie S.A
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8236200
Linia: 1522/240/0
Piaseczno Baza-Góra Kalwaria , Dworzec
Rodzaj biletu: Miesięczne
Cennik na dzień 14.02.2017

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
33% 37% 49% 51% 78% 93%
1 Piaseczno Baza 2 Piaseczno, Okulickiego 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


3 Piaseczno, Puławska 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


4 Piaseczno, Urząd Miasta 01 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


7 Piaseczno, Kościuszki RDH 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


8 Piaseczno, 17 stycznia 01/02 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


9 Żabieniec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


10 Żabieniec 1 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


11 Pilawa k/Piaseczna 01/02 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


12 Solec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


13 Baniocha 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


14 Marki Grójeckie 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


15 Tomice 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


16 Kąty 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


17 Mikówiec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


18 Góra Kalwaria, Hortex 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


19 Góra Kalwaria, Chopina 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


21 Góra Kalwaria , Dworzec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
2 Piaseczno, Okulickiego 3 Piaseczno, Puławska 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


4 Piaseczno, Urząd Miasta 01 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


7 Piaseczno, Kościuszki RDH 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


8 Piaseczno, 17 stycznia 01/02 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


9 Żabieniec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


10 Żabieniec 1 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


11 Pilawa k/Piaseczna 01/02 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


12 Solec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


13 Baniocha 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


14 Marki Grójeckie 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


15 Tomice 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


16 Kąty 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


17 Mikówiec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


18 Góra Kalwaria, Hortex 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


19 Góra Kalwaria, Chopina 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


21 Góra Kalwaria , Dworzec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
3 Piaseczno, Puławska 4 Piaseczno, Urząd Miasta 01 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


7 Piaseczno, Kościuszki RDH 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


8 Piaseczno, 17 stycznia 01/02 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


9 Żabieniec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


10 Żabieniec 1 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


11 Pilawa k/Piaseczna 01/02 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


12 Solec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


13 Baniocha 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


14 Marki Grójeckie 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


15 Tomice 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


16 Kąty 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


17 Mikówiec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


18 Góra Kalwaria, Hortex 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


19 Góra Kalwaria, Chopina 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


21 Góra Kalwaria , Dworzec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
4 Piaseczno, Urząd Miasta 01 7 Piaseczno, Kościuszki RDH 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


8 Piaseczno, 17 stycznia 01/02 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


9 Żabieniec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


10 Żabieniec 1 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


11 Pilawa k/Piaseczna 01/02 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


12 Solec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


13 Baniocha 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


14 Marki Grójeckie 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


15 Tomice 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


16 Kąty 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


17 Mikówiec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


18 Góra Kalwaria, Hortex 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


19 Góra Kalwaria, Chopina 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


21 Góra Kalwaria , Dworzec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
7 Piaseczno, Kościuszki RDH 8 Piaseczno, 17 stycznia 01/02 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


9 Żabieniec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


10 Żabieniec 1 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


11 Pilawa k/Piaseczna 01/02 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


12 Solec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


13 Baniocha 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


14 Marki Grójeckie 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


15 Tomice 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


16 Kąty 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


17 Mikówiec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


18 Góra Kalwaria, Hortex 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


19 Góra Kalwaria, Chopina 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


21 Góra Kalwaria , Dworzec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
8 Piaseczno, 17 stycznia 01/02 9 Żabieniec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


10 Żabieniec 1 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


11 Pilawa k/Piaseczna 01/02 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


12 Solec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


13 Baniocha 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


14 Marki Grójeckie 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


15 Tomice 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


16 Kąty 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


17 Mikówiec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


18 Góra Kalwaria, Hortex 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


19 Góra Kalwaria, Chopina 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


21 Góra Kalwaria , Dworzec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
9 Żabieniec 10 Żabieniec 1 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


11 Pilawa k/Piaseczna 01/02 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


12 Solec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


13 Baniocha 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


14 Marki Grójeckie 112,00 75,04 70,56 57,12 54,88 24,64 7,84


15 Tomice 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


16 Kąty 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


17 Mikówiec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


18 Góra Kalwaria, Hortex 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


19 Góra Kalwaria, Chopina 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


21 Góra Kalwaria , Dworzec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
10 Żabieniec 1 11 Pilawa k/Piaseczna 01/02 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


12 Solec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


13 Baniocha 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


14 Marki Grójeckie 112,00 75,04 70,56 57,12 54,88 24,64 7,84


15 Tomice 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


16 Kąty 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


17 Mikówiec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


18 Góra Kalwaria, Hortex 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


19 Góra Kalwaria, Chopina 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


21 Góra Kalwaria , Dworzec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
11 Pilawa k/Piaseczna 01/02 12 Solec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


13 Baniocha 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


14 Marki Grójeckie 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


15 Tomice 112,00 75,04 70,56 57,12 54,88 24,64 7,84


16 Kąty 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


17 Mikówiec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


18 Góra Kalwaria, Hortex 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


19 Góra Kalwaria, Chopina 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


21 Góra Kalwaria , Dworzec 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
12 Solec 13 Baniocha 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


14 Marki Grójeckie 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


15 Tomice 112,00 75,04 70,56 57,12 54,88 24,64 7,84


16 Kąty 112,00 75,04 70,56 57,12 54,88 24,64 7,84


17 Mikówiec 112,00 75,04 70,56 57,12 54,88 24,64 7,84


18 Góra Kalwaria, Hortex 112,00 75,04 70,56 57,12 54,88 24,64 7,84


19 Góra Kalwaria, Chopina 112,00 75,04 70,56 57,12 54,88 24,64 7,84


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 112,00 75,04 70,56 57,12 54,88 24,64 7,84


21 Góra Kalwaria , Dworzec 112,00 75,04 70,56 57,12 54,88 24,64 7,84
13 Baniocha 14 Marki Grójeckie 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


15 Tomice 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


16 Kąty 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


17 Mikówiec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


18 Góra Kalwaria, Hortex 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


19 Góra Kalwaria, Chopina 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


21 Góra Kalwaria , Dworzec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95
14 Marki Grójeckie 15 Tomice 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


16 Kąty 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


17 Mikówiec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


18 Góra Kalwaria, Hortex 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


19 Góra Kalwaria, Chopina 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


21 Góra Kalwaria , Dworzec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95
15 Tomice 16 Kąty 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


17 Mikówiec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


18 Góra Kalwaria, Hortex 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


19 Góra Kalwaria, Chopina 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


21 Góra Kalwaria , Dworzec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95
16 Kąty 17 Mikówiec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


18 Góra Kalwaria, Hortex 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


19 Góra Kalwaria, Chopina 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


21 Góra Kalwaria , Dworzec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95
17 Mikówiec 18 Góra Kalwaria, Hortex 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


19 Góra Kalwaria, Chopina 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


21 Góra Kalwaria , Dworzec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95
18 Góra Kalwaria, Hortex 19 Góra Kalwaria, Chopina 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


21 Góra Kalwaria , Dworzec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95
19 Góra Kalwaria, Chopina 20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95


21 Góra Kalwaria , Dworzec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95
20 Góra Kalwaria, Oś. Pijarska 21 Góra Kalwaria , Dworzec 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95