PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 1521/474/0 nr zezwolenia: 1/2013 z dnia: 01.07.2013
Beniaminów - Józefów
Taryfa: PRINTO- KM nr 1521/38
Rodzaj biletu: Miesięczne

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
33% 37% 49% 51% 78% 93%
1 Beniaminów, Pętla 2 Białobrzegi 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


3 Nieporęt, Port Pilawa 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


4 Nieporęt, PKP 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


5 Nioporęt, Oś. Las 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


6 Nieporęt, Szkoła 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


7 Nieporęt, Urząd Gminy 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


8 Nieporęt, Lipy 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


9 Nieporęt, Głogi 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


10 Nieporęt, Aleksandrów 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


11 Stanisławów I, Gimnazjum 182,00 121,94 114,66 92,82 89,18 40,04 12,74


12 Stanisławów Pierwszy 182,00 121,94 114,66 92,82 89,18 40,04 12,74


13 Rembelszczyzna, Rondo 182,00 121,94 114,66 92,82 89,18 40,04 12,74


14 Rembelszczyzna Gazownia 182,00 121,94 114,66 92,82 89,18 40,04 12,74


15 Michałów, Grabina 182,00 121,94 114,66 92,82 89,18 40,04 12,74


16 Kąty Węgierskie Anusinek 182,00 121,94 114,66 92,82 89,18 40,04 12,74


17 Michałów Grabina, Kwiat. 182,00 121,94 114,66 92,82 89,18 40,04 12,74


18 Kąty Węgierskie, Kościel 182,00 121,94 114,66 92,82 89,18 40,04 12,74


19 Michałów Grabina Szkolna 182,00 121,94 114,66 92,82 89,18 40,04 12,74


20 Józefów, Szk. Pod. 182,00 121,94 114,66 92,82 89,18 40,04 12,74
2 Białobrzegi 3 Nieporęt, Port Pilawa 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


4 Nieporęt, PKP 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


5 Nioporęt, Oś. Las 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


6 Nieporęt, Szkoła 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


7 Nieporęt, Urząd Gminy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


8 Nieporęt, Lipy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


9 Nieporęt, Głogi 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


10 Nieporęt, Aleksandrów 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


11 Stanisławów I, Gimnazjum 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


12 Stanisławów Pierwszy 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


13 Rembelszczyzna, Rondo 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


14 Rembelszczyzna Gazownia 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


15 Michałów, Grabina 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


16 Kąty Węgierskie Anusinek 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


17 Michałów Grabina, Kwiat. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


18 Kąty Węgierskie, Kościel 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


19 Michałów Grabina Szkolna 182,00 121,94 114,66 92,82 89,18 40,04 12,74


20 Józefów, Szk. Pod. 182,00 121,94 114,66 92,82 89,18 40,04 12,74
3 Nieporęt, Port Pilawa 4 Nieporęt, PKP 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


5 Nioporęt, Oś. Las 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


6 Nieporęt, Szkoła 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


7 Nieporęt, Urząd Gminy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


8 Nieporęt, Lipy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


9 Nieporęt, Głogi 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


10 Nieporęt, Aleksandrów 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


11 Stanisławów I, Gimnazjum 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


12 Stanisławów Pierwszy 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


13 Rembelszczyzna, Rondo 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


14 Rembelszczyzna Gazownia 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


15 Michałów, Grabina 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


16 Kąty Węgierskie Anusinek 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


17 Michałów Grabina, Kwiat. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


18 Kąty Węgierskie, Kościel 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


19 Michałów Grabina Szkolna 182,00 121,94 114,66 92,82 89,18 40,04 12,74


20 Józefów, Szk. Pod. 182,00 121,94 114,66 92,82 89,18 40,04 12,74
4 Nieporęt, PKP 5 Nioporęt, Oś. Las 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


6 Nieporęt, Szkoła 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


7 Nieporęt, Urząd Gminy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


8 Nieporęt, Lipy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


9 Nieporęt, Głogi 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


10 Nieporęt, Aleksandrów 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


11 Stanisławów I, Gimnazjum 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


12 Stanisławów Pierwszy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


13 Rembelszczyzna, Rondo 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


14 Rembelszczyzna Gazownia 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


15 Michałów, Grabina 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


16 Kąty Węgierskie Anusinek 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


17 Michałów Grabina, Kwiat. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


18 Kąty Węgierskie, Kościel 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


19 Michałów Grabina Szkolna 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


20 Józefów, Szk. Pod. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43
5 Nioporęt, Oś. Las 6 Nieporęt, Szkoła 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


7 Nieporęt, Urząd Gminy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


8 Nieporęt, Lipy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


9 Nieporęt, Głogi 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


10 Nieporęt, Aleksandrów 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


11 Stanisławów I, Gimnazjum 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


12 Stanisławów Pierwszy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


13 Rembelszczyzna, Rondo 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


14 Rembelszczyzna Gazownia 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


15 Michałów, Grabina 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


16 Kąty Węgierskie Anusinek 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


17 Michałów Grabina, Kwiat. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


18 Kąty Węgierskie, Kościel 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


19 Michałów Grabina Szkolna 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


20 Józefów, Szk. Pod. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43
6 Nieporęt, Szkoła 7 Nieporęt, Urząd Gminy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


8 Nieporęt, Lipy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


9 Nieporęt, Głogi 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


10 Nieporęt, Aleksandrów 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


11 Stanisławów I, Gimnazjum 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


12 Stanisławów Pierwszy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


13 Rembelszczyzna, Rondo 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


14 Rembelszczyzna Gazownia 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


15 Michałów, Grabina 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


16 Kąty Węgierskie Anusinek 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


17 Michałów Grabina, Kwiat. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


18 Kąty Węgierskie, Kościel 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


19 Michałów Grabina Szkolna 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


20 Józefów, Szk. Pod. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43
7 Nieporęt, Urząd Gminy 8 Nieporęt, Lipy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


9 Nieporęt, Głogi 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


10 Nieporęt, Aleksandrów 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


11 Stanisławów I, Gimnazjum 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


12 Stanisławów Pierwszy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


13 Rembelszczyzna, Rondo 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


14 Rembelszczyzna Gazownia 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


15 Michałów, Grabina 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


16 Kąty Węgierskie Anusinek 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


17 Michałów Grabina, Kwiat. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


18 Kąty Węgierskie, Kościel 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


19 Michałów Grabina Szkolna 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


20 Józefów, Szk. Pod. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43
8 Nieporęt, Lipy 9 Nieporęt, Głogi 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


10 Nieporęt, Aleksandrów 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


11 Stanisławów I, Gimnazjum 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


12 Stanisławów Pierwszy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


13 Rembelszczyzna, Rondo 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


14 Rembelszczyzna Gazownia 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


15 Michałów, Grabina 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


16 Kąty Węgierskie Anusinek 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


17 Michałów Grabina, Kwiat. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


18 Kąty Węgierskie, Kościel 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


19 Michałów Grabina Szkolna 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


20 Józefów, Szk. Pod. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43
9 Nieporęt, Głogi 10 Nieporęt, Aleksandrów 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


11 Stanisławów I, Gimnazjum 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


12 Stanisławów Pierwszy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


13 Rembelszczyzna, Rondo 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


14 Rembelszczyzna Gazownia 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


15 Michałów, Grabina 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


16 Kąty Węgierskie Anusinek 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


17 Michałów Grabina, Kwiat. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


18 Kąty Węgierskie, Kościel 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


19 Michałów Grabina Szkolna 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


20 Józefów, Szk. Pod. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43
10 Nieporęt, Aleksandrów 11 Stanisławów I, Gimnazjum 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


12 Stanisławów Pierwszy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


13 Rembelszczyzna, Rondo 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


14 Rembelszczyzna Gazownia 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


15 Michałów, Grabina 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


16 Kąty Węgierskie Anusinek 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


17 Michałów Grabina, Kwiat. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


18 Kąty Węgierskie, Kościel 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


19 Michałów Grabina Szkolna 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


20 Józefów, Szk. Pod. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43
11 Stanisławów I, Gimnazjum 12 Stanisławów Pierwszy 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


13 Rembelszczyzna, Rondo 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


14 Rembelszczyzna Gazownia 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


15 Michałów, Grabina 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


16 Kąty Węgierskie Anusinek 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


17 Michałów Grabina, Kwiat. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


18 Kąty Węgierskie, Kościel 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


19 Michałów Grabina Szkolna 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


20 Józefów, Szk. Pod. 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43
12 Stanisławów Pierwszy 13 Rembelszczyzna, Rondo 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


14 Rembelszczyzna Gazownia 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


15 Michałów, Grabina 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


16 Kąty Węgierskie Anusinek 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


17 Michałów Grabina, Kwiat. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


18 Kąty Węgierskie, Kościel 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


19 Michałów Grabina Szkolna 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


20 Józefów, Szk. Pod. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24
13 Rembelszczyzna, Rondo 14 Rembelszczyzna Gazownia 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


15 Michałów, Grabina 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


16 Kąty Węgierskie Anusinek 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


17 Michałów Grabina, Kwiat. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


18 Kąty Węgierskie, Kościel 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


19 Michałów Grabina Szkolna 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


20 Józefów, Szk. Pod. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24
14 Rembelszczyzna Gazownia 15 Michałów, Grabina 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


16 Kąty Węgierskie Anusinek 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


17 Michałów Grabina, Kwiat. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


18 Kąty Węgierskie, Kościel 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


19 Michałów Grabina Szkolna 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


20 Józefów, Szk. Pod. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24
15 Michałów, Grabina 16 Kąty Węgierskie Anusinek 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


17 Michałów Grabina, Kwiat. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


18 Kąty Węgierskie, Kościel 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


19 Michałów Grabina Szkolna 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


20 Józefów, Szk. Pod. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24
16 Kąty Węgierskie Anusinek 17 Michałów Grabina, Kwiat. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


18 Kąty Węgierskie, Kościel 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


19 Michałów Grabina Szkolna 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


20 Józefów, Szk. Pod. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24
17 Michałów Grabina, Kwiat. 18 Kąty Węgierskie, Kościel 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


19 Michałów Grabina Szkolna 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


20 Józefów, Szk. Pod. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24
18 Kąty Węgierskie, Kościel 19 Michałów Grabina Szkolna 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


20 Józefów, Szk. Pod. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24
19 Michałów Grabina Szkolna 20 Józefów, Szk. Pod. 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24