PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
Linia: 1521/455/0 nr zezwolenia: 4/2014 z dnia: 13.10.2014
Nowy Dwór Mazowiecki - Palmiry przez Łomna
Cennik na dzień 01.01.2015
Cennik ważny od 01.01.2015 - ceny za przejazd w obie strony (relacja TAM + POWRÓT)

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
5% 10% 15% 33% 37% 49% 51% 78% 93%
1 Nowy Dwór Maz. Dworzec 2 Nowy Dwór Maz. Pader-go 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


4 Kazuń Nowy, Jednostka 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


5 Kazuń Nowy, Osiedle 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


6 Ordona, Wiadukt E-7 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


7 Dębina, Prodmal 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


8 Dębina, ul. Pańska 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


9 Czosnów, Urząd Gminy 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


10 Cząstków Maz. SPZOS 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


11 Cząstków, Szkoła 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


12 Cząstków Polski, Cicha 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


13 Łomna, Familijna 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


14 Łomna, Szkoła 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


15 Łomna, Kościół 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


16 Łomna Las, Sklep 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


17 Pieńków, Mirabelki 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


18 Pieńków, Sklep 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


19 Palmiry, Wieś 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


20 Palmiry, Pętla 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61
2 Nowy Dwór Maz. Pader-go 3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


4 Kazuń Nowy, Jednostka 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


5 Kazuń Nowy, Osiedle 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


6 Ordona, Wiadukt E-7 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


7 Dębina, Prodmal 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


8 Dębina, ul. Pańska 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


9 Czosnów, Urząd Gminy 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


10 Cząstków Maz. SPZOS 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


11 Cząstków, Szkoła 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


12 Cząstków Polski, Cicha 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


13 Łomna, Familijna 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


14 Łomna, Szkoła 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


15 Łomna, Kościół 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


16 Łomna Las, Sklep 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


17 Pieńków, Mirabelki 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


18 Pieńków, Sklep 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


19 Palmiry, Wieś 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


20 Palmiry, Pętla 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61
3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 4 Kazuń Nowy, Jednostka 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


5 Kazuń Nowy, Osiedle 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


6 Ordona, Wiadukt E-7 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


7 Dębina, Prodmal 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


8 Dębina, ul. Pańska 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


9 Czosnów, Urząd Gminy 170,00 161,50 153,00 144,50 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90


10 Cząstków Maz. SPZOS 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


11 Cząstków, Szkoła 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


12 Cząstków Polski, Cicha 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


13 Łomna, Familijna 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


14 Łomna, Szkoła 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


15 Łomna, Kościół 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


16 Łomna Las, Sklep 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


17 Pieńków, Mirabelki 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


18 Pieńków, Sklep 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


19 Palmiry, Wieś 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61


20 Palmiry, Pętla 223,00 211,85 200,70 189,55 149,41 140,49 113,73 109,27 49,06 15,61
4 Kazuń Nowy, Jednostka 5 Kazuń Nowy, Osiedle 123,00 116,85 110,70 104,55 82,41 77,49 62,73 60,27 27,06 8,61


6 Ordona, Wiadukt E-7 123,00 116,85 110,70 104,55 82,41 77,49 62,73 60,27 27,06 8,61


7 Dębina, Prodmal 123,00 116,85 110,70 104,55 82,41 77,49 62,73 60,27 27,06 8,61


8 Dębina, ul. Pańska 123,00 116,85 110,70 104,55 82,41 77,49 62,73 60,27 27,06 8,61


9 Czosnów, Urząd Gminy 123,00 116,85 110,70 104,55 82,41 77,49 62,73 60,27 27,06 8,61


10 Cząstków Maz. SPZOS 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


11 Cząstków, Szkoła 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


12 Cząstków Polski, Cicha 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


13 Łomna, Familijna 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


14 Łomna, Szkoła 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


15 Łomna, Kościół 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


16 Łomna Las, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


17 Pieńków, Mirabelki 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


18 Pieńków, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


19 Palmiry, Wieś 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69
5 Kazuń Nowy, Osiedle 6 Ordona, Wiadukt E-7 123,00 116,85 110,70 104,55 82,41 77,49 62,73 60,27 27,06 8,61


7 Dębina, Prodmal 123,00 116,85 110,70 104,55 82,41 77,49 62,73 60,27 27,06 8,61


8 Dębina, ul. Pańska 123,00 116,85 110,70 104,55 82,41 77,49 62,73 60,27 27,06 8,61


9 Czosnów, Urząd Gminy 123,00 116,85 110,70 104,55 82,41 77,49 62,73 60,27 27,06 8,61


10 Cząstków Maz. SPZOS 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


11 Cząstków, Szkoła 229,00 217,55 206,10 194,65 153,43 144,27 116,79 112,21 50,38 16,03


12 Cząstków Polski, Cicha 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


13 Łomna, Familijna 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


14 Łomna, Szkoła 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


15 Łomna, Kościół 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


16 Łomna Las, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


17 Pieńków, Mirabelki 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


18 Pieńków, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


19 Palmiry, Wieś 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69
6 Ordona, Wiadukt E-7 7 Dębina, Prodmal 132,00 125,40 118,80 112,20 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


8 Dębina, ul. Pańska 123,00 116,85 110,70 104,55 82,41 77,49 62,73 60,27 27,06 8,61


9 Czosnów, Urząd Gminy 123,00 116,85 110,70 104,55 82,41 77,49 62,73 60,27 27,06 8,61


10 Cząstków Maz. SPZOS 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


11 Cząstków, Szkoła 229,00 217,55 206,10 194,65 153,43 144,27 116,79 112,21 50,38 16,03


12 Cząstków Polski, Cicha 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


13 Łomna, Familijna 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


14 Łomna, Szkoła 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


15 Łomna, Kościół 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


16 Łomna Las, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


17 Pieńków, Mirabelki 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


18 Pieńków, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


19 Palmiry, Wieś 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69
7 Dębina, Prodmal 8 Dębina, ul. Pańska 123,00 116,85 110,70 104,55 82,41 77,49 62,73 60,27 27,06 8,61


9 Czosnów, Urząd Gminy 123,00 116,85 110,70 104,55 82,41 77,49 62,73 60,27 27,06 8,61


10 Cząstków Maz. SPZOS 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


11 Cząstków, Szkoła 150,00 142,50 135,00 127,50 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50


12 Cząstków Polski, Cicha 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


13 Łomna, Familijna 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


14 Łomna, Szkoła 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


15 Łomna, Kościół 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


16 Łomna Las, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


17 Pieńków, Mirabelki 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


18 Pieńków, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


19 Palmiry, Wieś 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69
8 Dębina, ul. Pańska 9 Czosnów, Urząd Gminy 123,00 116,85 110,70 104,55 82,41 77,49 62,73 60,27 27,06 8,61


10 Cząstków Maz. SPZOS 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


11 Cząstków, Szkoła 150,00 142,50 135,00 127,50 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50


12 Cząstków Polski, Cicha 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


13 Łomna, Familijna 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


14 Łomna, Szkoła 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


15 Łomna, Kościół 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


16 Łomna Las, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


17 Pieńków, Mirabelki 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


18 Pieńków, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


19 Palmiry, Wieś 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69
9 Czosnów, Urząd Gminy 10 Cząstków Maz. SPZOS 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


11 Cząstków, Szkoła 80,00 76,00 72,00 68,00 53,60 50,40 40,80 39,20 17,60 5,60


12 Cząstków Polski, Cicha 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


13 Łomna, Familijna 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


14 Łomna, Szkoła 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


15 Łomna, Kościół 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


16 Łomna Las, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


17 Pieńków, Mirabelki 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


18 Pieńków, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


19 Palmiry, Wieś 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69
10 Cząstków Maz. SPZOS 11 Cząstków, Szkoła 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


12 Cząstków Polski, Cicha 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


13 Łomna, Familijna 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


14 Łomna, Szkoła 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


15 Łomna, Kościół 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


16 Łomna Las, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


17 Pieńków, Mirabelki 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


18 Pieńków, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


19 Palmiry, Wieś 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69
11 Cząstków, Szkoła 12 Cząstków Polski, Cicha 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


13 Łomna, Familijna 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


14 Łomna, Szkoła 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


15 Łomna, Kościół 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


16 Łomna Las, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


17 Pieńków, Mirabelki 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


18 Pieńków, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


19 Palmiry, Wieś 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69
12 Cząstków Polski, Cicha 13 Łomna, Familijna 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


14 Łomna, Szkoła 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


15 Łomna, Kościół 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


16 Łomna Las, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


17 Pieńków, Mirabelki 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


18 Pieńków, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


19 Palmiry, Wieś 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69
13 Łomna, Familijna 14 Łomna, Szkoła 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


15 Łomna, Kościół 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


16 Łomna Las, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


17 Pieńków, Mirabelki 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


18 Pieńków, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


19 Palmiry, Wieś 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69
14 Łomna, Szkoła 15 Łomna, Kościół 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


16 Łomna Las, Sklep 80,00 76,00 72,00 68,00 53,60 50,40 40,80 39,20 17,60 5,60


17 Pieńków, Mirabelki 150,00 142,50 135,00 127,50 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50


18 Pieńków, Sklep 150,00 142,50 135,00 127,50 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50


19 Palmiry, Wieś 150,00 142,50 135,00 127,50 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50


20 Palmiry, Pętla 150,00 142,50 135,00 127,50 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50
15 Łomna, Kościół 16 Łomna Las, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


17 Pieńków, Mirabelki 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


18 Pieńków, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


19 Palmiry, Wieś 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69
16 Łomna Las, Sklep 17 Pieńków, Mirabelki 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


18 Pieńków, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


19 Palmiry, Wieś 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69
17 Pieńków, Mirabelki 18 Pieńków, Sklep 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


19 Palmiry, Wieś 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69
18 Pieńków, Sklep 19 Palmiry, Wieś 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69


20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69
19 Palmiry, Wieś 20 Palmiry, Pętla 167,00 158,65 150,30 141,95 111,89 105,21 85,17 81,83 36,74 11,69