PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
Linia: 1521/416/0 nr zezwolenia: 5/2014 z dnia: 14.10.2014
Nowy Dwór Mazowiecki - Zakroczym
Cennik na dzień 01.01.2015
Cennik ważny od 01.01.2015 - ceny za przejazd w obie strony (relacja TAM + POWRÓT)

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
5% 10% 15% 33% 37% 49% 51% 78% 93%
1 Nowy Dwór Maz. Dworzec 2 Nowy Dwór Maz. Pader-go 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


4 Nowy Dwór Maz. Chłodnia 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


7 Nowy Dwór Maz. Ob. Modl-Pętla 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


8 Gałachy, Cmentarz 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


9 Gałachy, Utrata 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


10 Gałachy, Sklep 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


11 Zakroczym, Urząd Gminy 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
2 Nowy Dwór Maz. Pader-go 3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


4 Nowy Dwór Maz. Chłodnia 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


7 Nowy Dwór Maz. Ob. Modl-Pętla 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


8 Gałachy, Cmentarz 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


9 Gałachy, Utrata 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


10 Gałachy, Sklep 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


11 Zakroczym, Urząd Gminy 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 4 Nowy Dwór Maz. Chłodnia 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


7 Nowy Dwór Maz. Ob. Modl-Pętla 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


8 Gałachy, Cmentarz 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


9 Gałachy, Utrata 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


10 Gałachy, Sklep 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


11 Zakroczym, Urząd Gminy 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
4 Nowy Dwór Maz. Chłodnia 5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


7 Nowy Dwór Maz. Ob. Modl-Pętla 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


8 Gałachy, Cmentarz 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


9 Gałachy, Utrata 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


10 Gałachy, Sklep 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


11 Zakroczym, Urząd Gminy 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


7 Nowy Dwór Maz. Ob. Modl-Pętla 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


8 Gałachy, Cmentarz 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


9 Gałachy, Utrata 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


10 Gałachy, Sklep 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


11 Zakroczym, Urząd Gminy 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 7 Nowy Dwór Maz. Ob. Modl-Pętla 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


8 Gałachy, Cmentarz 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


9 Gałachy, Utrata 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


10 Gałachy, Sklep 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


11 Zakroczym, Urząd Gminy 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
7 Nowy Dwór Maz. Ob. Modl-Pętla 8 Gałachy, Cmentarz 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


9 Gałachy, Utrata 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


10 Gałachy, Sklep 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


11 Zakroczym, Urząd Gminy 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
8 Gałachy, Cmentarz 9 Gałachy, Utrata 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


10 Gałachy, Sklep 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


11 Zakroczym, Urząd Gminy 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
9 Gałachy, Utrata 10 Gałachy, Sklep 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40


11 Zakroczym, Urząd Gminy 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40
10 Gałachy, Sklep 11 Zakroczym, Urząd Gminy 120,00 114,00 108,00 102,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40