PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 1521/403/0 nr zezwolenia: 01/14 z dnia: 01.04.2014
Nowiny - Leoncin
Taryfa: PRINTO- KM nr 1521/38
Rodzaj biletu: Miesięczne
Cennik na dzień 07.05.2017
Cennik ważny od 06.05.2017 - ceny za przejazd w obie strony (relacja TAM + POWRÓT)

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
33% 37% 49% 51% 78% 93%
1 Nowiny, Pętla 2 Secymin, Polski 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


3 Secyminek 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


4 Ośniki I 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


5 Ośniki II, Kapliczka 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


6 Wilków Polski I 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


7 Wilków Polski II 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


8 Gniewniewice Folwarczne 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


9 Leoncin, Stacja Paliw 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43
2 Secymin, Polski 3 Secyminek 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


4 Ośniki I 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


5 Ośniki II, Kapliczka 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


6 Wilków Polski I 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


7 Wilków Polski II 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


8 Gniewniewice Folwarczne 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43


9 Leoncin, Stacja Paliw 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43
3 Secyminek 4 Ośniki I 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


5 Ośniki II, Kapliczka 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


6 Wilków Polski I 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


7 Wilków Polski II 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


8 Gniewniewice Folwarczne 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


9 Leoncin, Stacja Paliw 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43
4 Ośniki I 5 Ośniki II, Kapliczka 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


6 Wilków Polski I 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


7 Wilków Polski II 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


8 Gniewniewice Folwarczne 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


9 Leoncin, Stacja Paliw 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43
5 Ośniki II, Kapliczka 6 Wilków Polski I 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


7 Wilków Polski II 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


8 Gniewniewice Folwarczne 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


9 Leoncin, Stacja Paliw 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43
6 Wilków Polski I 7 Wilków Polski II 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


8 Gniewniewice Folwarczne 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


9 Leoncin, Stacja Paliw 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24
7 Wilków Polski II 8 Gniewniewice Folwarczne 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24


9 Leoncin, Stacja Paliw 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24
8 Gniewniewice Folwarczne 9 Leoncin, Stacja Paliw 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24