PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 1521/476/0 nr zezwolenia: 2/2016 z dnia: 21.10.2016
Józefów, Szkoła - Józefów, Szkoła
Rodzaj biletu: jednorazowy

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
1 Józefów, Szk. Pod. 2 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


3 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


4 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


5 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


6 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


7 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Michałów, Grabina 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Michałów, Grabina 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
2 Michałów Grabina Szkolna 3 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


4 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


5 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


6 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


7 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Michałów, Grabina 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
3 Michałów Grabina, Kwiat. 4 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


5 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


6 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


7 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Michałów, Grabina 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
4 Michałów, Grabina 5 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


6 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


7 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Michałów, Grabina 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
5 Kąty Węgierskie, Kościel 6 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


7 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Michałów, Grabina 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
6 Kąty Węgierskie D. Kult. 7 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Michałów, Grabina 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
7 Rembelszczyzna Gazownia 8 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Michałów, Grabina 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
8 Kąty Węgierskie Anusinek 9 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Michałów, Grabina 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
9 Rembelszczyzna, Rondo 10 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Michałów, Grabina 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
10 Wola Aleksandra, Wolska 11 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Michałów, Grabina 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
11 Kąty Węgierskie Anusinek 12 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Michałów, Grabina 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
12 Wola Alek. Wolska 129 13 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Michałów, Grabina 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
13 Rembelszczyzna Gazownia 14 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Michałów, Grabina 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
14 Kąty Węgierskie, Kościel 15 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Michałów, Grabina 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
15 Michałów, Grabina 16 Kąty Węgierskie D. Kult. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Michałów, Grabina 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
16 Kąty Węgierskie D. Kult. 17 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Michałów, Grabina 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
17 Michałów Grabina, Kwiat. 18 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Michałów, Grabina 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
18 Stanisławów Drugi D Kult 19 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Michałów, Grabina 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
19 Michałów Grabina Szkolna 20 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Michałów, Grabina 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
20 Stanisławów Drugi Wolska 21 Wola Aleksandra, Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Michałów, Grabina 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
21 Wola Aleksandra, Wolska 22 Wola Alek. Wolska 129 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Michałów, Grabina 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
22 Wola Alek. Wolska 129 23 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Michałów, Grabina 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
23 Józefów Gł/Wspólna 24 Kąty Węgierskie, Kościel

25 Stanisławów Drugi D Kult 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Michałów, Grabina 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
24 Kąty Węgierskie, Kościel 25 Stanisławów Drugi D Kult

26 Józefów, Pętla 01

27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska

30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel

32 Kąty Węgierskie Anusinek

33 Józefów Gł/Wspólna

34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01

36 Rembelszczyzna, Rondo

37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia

39 Michałów, Grabina

40 Józefów, Szk. Pod.

41 Michałów Grabina, Kwiat.

42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna

45 Józefów, Szk. Pod.25 Stanisławów Drugi D Kult 26 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Michałów, Grabina 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
26 Józefów, Pętla 01 27 Kąty Węgierskie D. Kult.

28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Michałów, Grabina 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
27 Kąty Węgierskie D. Kult. 28 Wola Aleksandra, Wolska

29 Stanisławów Drugi Wolska

30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel

32 Kąty Węgierskie Anusinek

33 Józefów Gł/Wspólna

34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01

36 Rembelszczyzna, Rondo

37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia

39 Michałów, Grabina

40 Józefów, Szk. Pod.

41 Michałów Grabina, Kwiat.

42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna

45 Józefów, Szk. Pod.28 Wola Aleksandra, Wolska 29 Stanisławów Drugi Wolska

30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel

32 Kąty Węgierskie Anusinek

33 Józefów Gł/Wspólna

34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01

36 Rembelszczyzna, Rondo

37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia

39 Michałów, Grabina

40 Józefów, Szk. Pod.

41 Michałów Grabina, Kwiat.

42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna

45 Józefów, Szk. Pod.29 Stanisławów Drugi Wolska 30 Wola Alek. Wolska 129

31 Kąty Węgierskie, Kościel 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
30 Wola Alek. Wolska 129 31 Kąty Węgierskie, Kościel

32 Kąty Węgierskie Anusinek

33 Józefów Gł/Wspólna

34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01

36 Rembelszczyzna, Rondo

37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia

39 Michałów, Grabina

40 Józefów, Szk. Pod.

41 Michałów Grabina, Kwiat.

42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna

45 Józefów, Szk. Pod.31 Kąty Węgierskie, Kościel 32 Kąty Węgierskie Anusinek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
32 Kąty Węgierskie Anusinek 33 Józefów Gł/Wspólna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
33 Józefów Gł/Wspólna 34 Stanisławów Drugi D Kult

35 Józefów, Pętla 01 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
34 Stanisławów Drugi D Kult 35 Józefów, Pętla 01

36 Rembelszczyzna, Rondo

37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia

39 Michałów, Grabina

40 Józefów, Szk. Pod.

41 Michałów Grabina, Kwiat.

42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna

45 Józefów, Szk. Pod.35 Józefów, Pętla 01 36 Rembelszczyzna, Rondo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
36 Rembelszczyzna, Rondo 37 Stanisławów Drugi Wolska

38 Rembelszczyzna Gazownia 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
37 Stanisławów Drugi Wolska 38 Rembelszczyzna Gazownia

39 Michałów, Grabina

40 Józefów, Szk. Pod.

41 Michałów Grabina, Kwiat.

42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna

45 Józefów, Szk. Pod.38 Rembelszczyzna Gazownia 39 Michałów, Grabina 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
39 Michałów, Grabina 40 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
40 Józefów, Szk. Pod. 41 Michałów Grabina, Kwiat. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
41 Michałów Grabina, Kwiat. 42 Józefów Gł/Wspólna

43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


45 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
42 Józefów Gł/Wspólna 43 Józefów, Pętla 01

44 Michałów Grabina Szkolna

45 Józefów, Szk. Pod.43 Józefów, Pętla 01 44 Michałów Grabina Szkolna

45 Józefów, Szk. Pod.44 Michałów Grabina Szkolna 45 Józefów, Szk. Pod. 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00