PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 1521/455/0 nr zezwolenia: 4/2014 z dnia: 13.10.2014
Nowy Dwór Mazowiecki - Palmiry przez Łomna
Taryfa: Tabelowa nr 1521/34
Cennik na dzień 07.05.2017
Cennik ważny od 06.05.2017

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
1 Nowy Dwór Maz. Dworzec 2 Nowy Dwór Maz. Pader-go 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


4 Kazuń Nowy, Jednostka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


5 Kazuń Nowy, Osiedle 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


6 Ordona, Wiadukt E-7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Dębina, Prodmal 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Dębina, ul. Pańska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Cząstków Maz. SPZOS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Cząstków, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Cząstków Polski, Cicha 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomna, Familijna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomna, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Łomna, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Łomna Las, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
2 Nowy Dwór Maz. Pader-go 3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


4 Kazuń Nowy, Jednostka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


5 Kazuń Nowy, Osiedle 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


6 Ordona, Wiadukt E-7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Dębina, Prodmal 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Dębina, ul. Pańska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Cząstków Maz. SPZOS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Cząstków, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Cząstków Polski, Cicha 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomna, Familijna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomna, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Łomna, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Łomna Las, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 4 Kazuń Nowy, Jednostka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


5 Kazuń Nowy, Osiedle 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


6 Ordona, Wiadukt E-7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Dębina, Prodmal 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Dębina, ul. Pańska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Cząstków Maz. SPZOS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Cząstków, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Cząstków Polski, Cicha 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomna, Familijna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomna, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Łomna, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Łomna Las, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
4 Kazuń Nowy, Jednostka 5 Kazuń Nowy, Osiedle 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


6 Ordona, Wiadukt E-7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


7 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Dębina, ul. Pańska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Cząstków Maz. SPZOS 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Cząstków, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Cząstków Polski, Cicha 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomna, Familijna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomna, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Łomna, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Łomna Las, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
5 Kazuń Nowy, Osiedle 6 Ordona, Wiadukt E-7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


7 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Dębina, ul. Pańska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Cząstków Maz. SPZOS 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Cząstków, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Cząstków Polski, Cicha 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomna, Familijna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomna, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Łomna, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Łomna Las, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
6 Ordona, Wiadukt E-7 7 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Dębina, ul. Pańska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Cząstków Maz. SPZOS 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Cząstków, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Cząstków Polski, Cicha 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Łomna, Familijna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomna, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Łomna, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Łomna Las, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
7 Dębina, Prodmal 8 Dębina, ul. Pańska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Cząstków Maz. SPZOS 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Cząstków, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Cząstków Polski, Cicha 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Łomna, Familijna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Łomna, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Łomna, Kościół 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Łomna Las, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
8 Dębina, ul. Pańska 9 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Cząstków Maz. SPZOS 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Cząstków, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Cząstków Polski, Cicha 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Łomna, Familijna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Łomna, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Łomna, Kościół 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Łomna Las, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
9 Czosnów, Urząd Gminy 10 Cząstków Maz. SPZOS 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Cząstków, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Cząstków Polski, Cicha 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Łomna, Familijna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Łomna, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Łomna, Kościół 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Łomna Las, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
10 Cząstków Maz. SPZOS 11 Cząstków, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Cząstków Polski, Cicha 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Łomna, Familijna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Łomna, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Łomna, Kościół 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Łomna Las, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
11 Cząstków, Szkoła 12 Cząstków Polski, Cicha 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Łomna, Familijna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Łomna, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Łomna, Kościół 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Łomna Las, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
12 Cząstków Polski, Cicha 13 Łomna, Familijna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Łomna, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Łomna, Kościół 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Łomna Las, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
13 Łomna, Familijna 14 Łomna, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Łomna, Kościół 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Łomna Las, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
14 Łomna, Szkoła 15 Łomna, Kościół 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Łomna Las, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
15 Łomna, Kościół 16 Łomna Las, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Pieńków, Mirabelki 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
16 Łomna Las, Sklep 17 Pieńków, Mirabelki 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Pieńków, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
17 Pieńków, Mirabelki 18 Pieńków, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Palmiry, Wieś 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
18 Pieńków, Sklep 19 Palmiry, Wieś 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Palmiry, Pętla 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
19 Palmiry, Wieś 20 Palmiry, Pętla 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00