PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 1521/424/0 nr zezwolenia: 0001025/XW/1 z dnia: 29.09.2014
Warszawa Gdańska - Sowia Wola przez Palmiry
Taryfa: Tabelowa nr 1521/34
Cennik na dzień 07.05.2017
Cennik ważny od 06.05.2017

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
1 Warszawa, Dw. Gdański 03/04 2 Warszawa, rd. Radosława 02/03 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


3 Warszawa, Plac Grunwaldz 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


4 Warszawa, Metro Marymont 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


5 Warszawa, Żeromskiego 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Warszawa, szp. Bielański 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Prozy 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


16 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


23 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


28 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


35 Małocice, Szkoła 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00
2 Warszawa, rd. Radosława 02/03 3 Warszawa, Plac Grunwaldz 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


4 Warszawa, Metro Marymont 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


5 Warszawa, Żeromskiego 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Warszawa, szp. Bielański 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Prozy 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


16 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


23 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


28 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


35 Małocice, Szkoła 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00
3 Warszawa, Plac Grunwaldz 01/02 4 Warszawa, Metro Marymont 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


5 Warszawa, Żeromskiego 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Warszawa, szp. Bielański 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Prozy 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


16 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


23 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


28 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


35 Małocice, Szkoła 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00
4 Warszawa, Metro Marymont 01/02 5 Warszawa, Żeromskiego 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Warszawa, szp. Bielański 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Prozy 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


16 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


23 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


28 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


35 Małocice, Szkoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00
5 Warszawa, Żeromskiego 01/02 6 Warszawa, szp. Bielański 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Prozy 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


16 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


23 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


28 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


35 Małocice, Szkoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00
6 Warszawa, szp. Bielański 01/02 7 Warszawa, Prozy 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


16 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


23 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


28 Kazuń Nowy 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


35 Małocice, Szkoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00
7 Warszawa, Prozy 01/02 8 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


23 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


28 Kazuń Nowy 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Małocice, Szkoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00
8 Warszawa, Park Młociński 01/02 9 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


23 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


28 Kazuń Nowy 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Małocice, Szkoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00
9 Łomianki, Buraków 10 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Bella 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Dębina, Prodmal 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


28 Kazuń Nowy 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Małocice, Szkoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00
10 Łomianki, Polmo 11 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Bella 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


28 Kazuń Nowy 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Małocice, Szkoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00
11 Łomianki, Centrum 12 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Bella 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


28 Kazuń Nowy 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


35 Małocice, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
12 Łomianki, Kościół 13 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Bella 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


28 Kazuń Nowy 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


35 Małocice, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
13 Łomianki, ICDS 14 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Bella 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


28 Kazuń Nowy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


35 Małocice, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
14 Kiełpin, Graniczka 15 Dziekanów Polski 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Sadowa, CH Witek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Łomna, Profix 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Bella 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


28 Kazuń Nowy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


35 Małocice, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
15 Dziekanów Polski 16 Sadowa, CH Witek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Górka Dziek, Krix-Pool 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Łomna, Profix 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Palmiry, Wittchen 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Bella 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Dębina, Prodmal 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


28 Kazuń Nowy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Małocice, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
16 Sadowa, CH Witek 17 Górka Dziek, Krix-Pool 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Łomna, Profix 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Palmiry, Wittchen 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Bella 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Dębina, Prodmal 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


28 Kazuń Nowy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Małocice, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
17 Górka Dziek, Krix-Pool 18 Łomna, Profix 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Palmiry, Wittchen 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Łomna, SanoChem 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Bella 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Dębina, Prodmal 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


28 Kazuń Nowy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Małocice, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
18 Łomna, Profix 19 Palmiry, Wittchen 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Łomna, SanoChem 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


28 Kazuń Nowy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Małocice, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
19 Palmiry, Wittchen 20 Łomna, SanoChem 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Cząstków, Inter Cars 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


28 Kazuń Nowy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Małocice, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
20 Łomna, SanoChem 21 Cząstków, Inter Cars 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


28 Kazuń Nowy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Małocice, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
21 Cząstków, Inter Cars 22 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Kazuń Nowy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Małocice, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
22 Czosnów, Urząd Gminy 23 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Kazuń Nowy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
23 Czosnów, Bella 24 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Kaliszki, Akacjowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Kazuń Nowy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 3,80 2,39 1,94 1,86 0,84 0,27 0,19 0,00
24 Dębina, Prodmal 25 Kaliszki, Akacjowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Adamówek, Brzozowa 3 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Kazuń Nowy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Małocice, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
25 Kaliszki, Akacjowa 26 Adamówek, Brzozowa 3 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Ordona, Wiadukt E-7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Kazuń Nowy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
26 Adamówek, Brzozowa 3 27 Ordona, Wiadukt E-7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Kazuń Nowy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
27 Ordona, Wiadukt E-7 28 Kazuń Nowy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
28 Kazuń Nowy 29 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Kazuń Nowy, Ordona 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
29 Łosia Wólka, Południowa 30 Kazuń Nowy, Ordona 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
30 Kazuń Nowy, Ordona 31 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
31 Dobrzyń, Prosta 132 32 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
32 Augustówek, Prosta 248 33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
33 Małocice, Woj. Pol. 6 34 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
34 Kazuń Polski, Leśna 35 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
35 Małocice, Szkoła 36 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Cybulice Małe, Wesoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
36 Wrzosówka, Woj Pol 198 37 Cybulice Małe, Wesoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
37 Cybulice Małe, Wesoła 38 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
38 Sowia Wola, Woj Pol 288 39 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
39 Cybulice Duże, Sklep 40 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
40 Sowia Wola, Szkolna 12 41 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
41 Sowia Wola, Szkoła 42 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
42 Sowia Wola Folwar, OSP 43 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00