PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 1521/422/0 nr zezwolenia: 0001038/XW/4 z dnia: 28.07.2016
Warszawa, Dw. Gdański - Nowiny, Pętla przez: Palmiry
Taryfa: Tabelowa nr 1521/34
Cennik na dzień 07.05.2017
Cennik ważny od 06.05.2017

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
1 Warszawa, Dw. Gdański 03/04 2 Warszawa, rd. Radosława 02/03 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


3 Warszawa, Plac Grunwaldz 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


4 Warszawa, Metro Marymont 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


5 Warszawa, Żeromskiego 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Warszawa, szp. Bielański 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Przy Agorze 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Prozy 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


38 Grochale Stare III 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


39 Stare Grochale II 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


40 Stare Grochale I 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


43 Głusk, Nr 4 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


46 Leoncin, Sadowa 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


53 Krubiczew, Sklep 11,00 6,93 5,61 5,39 2,42 0,77 0,55 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 11,00 6,93 5,61 5,39 2,42 0,77 0,55 0,00


55 Nowiny, Pętla 11,00 6,93 5,61 5,39 2,42 0,77 0,55 0,00
2 Warszawa, rd. Radosława 02/03 3 Warszawa, Plac Grunwaldz 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


4 Warszawa, Metro Marymont 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


5 Warszawa, Żeromskiego 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Warszawa, szp. Bielański 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Przy Agorze 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Prozy 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


38 Grochale Stare III 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


39 Stare Grochale II 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


40 Stare Grochale I 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


43 Głusk, Nr 4 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


46 Leoncin, Sadowa 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


53 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 11,00 6,93 5,61 5,39 2,42 0,77 0,55 0,00


55 Nowiny, Pętla 11,00 6,93 5,61 5,39 2,42 0,77 0,55 0,00
3 Warszawa, Plac Grunwaldz 01/02 4 Warszawa, Metro Marymont 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


5 Warszawa, Żeromskiego 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Warszawa, szp. Bielański 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Przy Agorze 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Prozy 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


38 Grochale Stare III 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


39 Stare Grochale II 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


40 Stare Grochale I 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


43 Głusk, Nr 4 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


46 Leoncin, Sadowa 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


53 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


55 Nowiny, Pętla 11,00 6,93 5,61 5,39 2,42 0,77 0,55 0,00
4 Warszawa, Metro Marymont 01/02 5 Warszawa, Żeromskiego 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Warszawa, szp. Bielański 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Przy Agorze 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Prozy 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Grochale Stare III 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


39 Stare Grochale II 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


40 Stare Grochale I 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


43 Głusk, Nr 4 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


46 Leoncin, Sadowa 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


53 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


55 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
5 Warszawa, Żeromskiego 01/02 6 Warszawa, szp. Bielański 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Przy Agorze 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Prozy 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Grochale Stare III 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


39 Stare Grochale II 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


40 Stare Grochale I 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


43 Głusk, Nr 4 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


46 Leoncin, Sadowa 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


53 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


55 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
6 Warszawa, szp. Bielański 01/02 7 Warszawa, Przy Agorze 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Prozy 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


30 Kazuń Nowy 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Grochale Stare III 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


39 Stare Grochale II 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


40 Stare Grochale I 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


43 Głusk, Nr 4 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


46 Leoncin, Sadowa 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


53 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


55 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
7 Warszawa, Przy Agorze 8 Warszawa, Prozy 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Dębina, Prodmal 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


30 Kazuń Nowy 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Grochale Stare III 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


39 Stare Grochale II 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Stare Grochale I 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


43 Głusk, Nr 4 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


46 Leoncin, Sadowa 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


53 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


55 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
8 Warszawa, Prozy 01/02 9 Warszawa, Park Młociński 01/02 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Dębina, Prodmal 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


30 Kazuń Nowy 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Grochale Stare III 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


39 Stare Grochale II 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Stare Grochale I 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


43 Głusk, Nr 4 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


46 Leoncin, Sadowa 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


53 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


55 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
9 Warszawa, Park Młociński 01/02 10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Dębina, Prodmal 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Kazuń Nowy 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Grochale Stare III 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


39 Stare Grochale II 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Stare Grochale I 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


43 Głusk, Nr 4 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


46 Leoncin, Sadowa 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


53 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


55 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
10 Łomianki, Buraków 11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Czosnów, Bella 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


25 Dębina, Prodmal 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Kazuń Nowy 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Grochale Stare III 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


39 Stare Grochale II 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Stare Grochale I 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


43 Głusk, Nr 4 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


46 Leoncin, Sadowa 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


53 Krubiczew, Sklep 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


55 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
11 Łomianki, Polmo 12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Czosnów, Bella 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


25 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Kazuń Nowy 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


43 Głusk, Nr 4 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


46 Leoncin, Sadowa 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


53 Krubiczew, Sklep 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


55 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
12 Łomianki, Centrum 13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Czosnów, Bella 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


25 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Kazuń Nowy 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Głusk, Nr 4 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


46 Leoncin, Sadowa 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


53 Krubiczew, Sklep 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


55 Nowiny, Pętla 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00
13 Łomianki, Kościół 14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Czosnów, Bella 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


25 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Kazuń Nowy 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Głusk, Nr 4 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


46 Leoncin, Sadowa 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


53 Krubiczew, Sklep 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


55 Nowiny, Pętla 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00
14 Łomianki, ICDS 15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Czosnów, Bella 5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


25 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


30 Kazuń Nowy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Głusk, Nr 4 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


46 Leoncin, Sadowa 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


53 Krubiczew, Sklep 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


55 Nowiny, Pętla 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00
15 Kiełpin, Graniczka 16 Dziekanów Polski 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Sadowa, CH Witek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Łomna, Profix 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Czosnów, Bella 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


25 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


30 Kazuń Nowy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Grochale Stare III 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Głusk, Nr 4 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


46 Leoncin, Sadowa 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


53 Krubiczew, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


55 Nowiny, Pętla 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00
16 Dziekanów Polski 17 Sadowa, CH Witek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Górka Dziek, Krix-Pool 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Łomna, Profix 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Czosnów, Bella 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


25 Dębina, Prodmal 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


30 Kazuń Nowy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Grochale Stare III 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Stare Grochale II 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Stare Grochale I 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Głusk, Nr 4 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


46 Leoncin, Sadowa 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


53 Krubiczew, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


55 Nowiny, Pętla 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00
17 Sadowa, CH Witek 18 Górka Dziek, Krix-Pool 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Łomna, Profix 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Czosnów, Bella 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


25 Dębina, Prodmal 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


30 Kazuń Nowy 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Grochale Stare III 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Stare Grochale II 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Stare Grochale I 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Głusk, Nr 4 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


46 Leoncin, Sadowa 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


53 Krubiczew, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


55 Nowiny, Pętla 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00
18 Górka Dziek, Krix-Pool 19 Łomna, Profix 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Łomna, SanoChem 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Czosnów, Bella 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


25 Dębina, Prodmal 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Kazuń Nowy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Grochale Stare III 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Stare Grochale II 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Stare Grochale I 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


43 Głusk, Nr 4 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


46 Leoncin, Sadowa 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


53 Krubiczew, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


55 Nowiny, Pętla 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00
19 Łomna, Profix 20 Palmiry, Wittchen 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Łomna, SanoChem 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Kazuń Nowy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Grochale Stare III 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Stare Grochale II 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Stare Grochale I 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


43 Głusk, Nr 4 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


46 Leoncin, Sadowa 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


53 Krubiczew, Sklep 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


55 Nowiny, Pętla 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00
20 Palmiry, Wittchen 21 Łomna, SanoChem 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Kazuń Nowy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Grochale Stare III 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Stare Grochale II 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Stare Grochale I 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


43 Głusk, Nr 4 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


46 Leoncin, Sadowa 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


53 Krubiczew, Sklep 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


55 Nowiny, Pętla 8,50 5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00
21 Łomna, SanoChem 22 Cząstków, Inter Cars 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Kazuń Nowy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Grochale Stare III 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Stare Grochale II 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Stare Grochale I 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


43 Głusk, Nr 4 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


46 Leoncin, Sadowa 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


53 Krubiczew, Sklep 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


55 Nowiny, Pętla 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00
22 Cząstków, Inter Cars 23 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Kazuń Nowy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Grochale Stare III 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Stare Grochale II 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Stare Grochale I 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


43 Głusk, Nr 4 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


46 Leoncin, Sadowa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


50 Polesie Nowe, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


51 Polesie Stare, Pętla 01/02 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


52 Polesie Stare, Nr 21 01/02 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


53 Krubiczew, Sklep 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


54 Nowiny, Skrzyżowanie 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


55 Nowiny, Pętla 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00
23 Czosnów, Urząd Gminy 24 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Dobrzyń, Prosta 21 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Ordona, Wiadukt E-7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Kazuń Nowy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Kazuń Nowy, Ordona 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Kazuń Polski, Leśna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Cybulice Małe, Wiosenna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Cybulice Las, droga 899 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Grochale Stare III 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Stare Grochale II 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Stare Grochale I 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


41 Nowe Grochale, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


42 Grochale Nowe, Nr 202 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


43 Głusk, Nr 4 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


44 Stanisławów, Nr 60 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


45 Leoncin, Partyzantów 14 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


46 Leoncin, Sadowa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


47 Wilków Nowy, Nr 22C 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


48 Wilków Nowy, Nr 44 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


49 Polesie Nowe, Nr 1 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54