PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 1521/422/0 nr zezwolenia: 0001038/XW/5 z dnia: 24.04.2017
Warszawa, Dw. Gdański-Nowiny, Pętla przez: Kazuń Polski, Leśna-Stare Polesie, Pętla
Taryfa: Tabelowa nr 1521/34
Cennik na dzień 01.09.2020
Cennik ważny od 01.09.2020

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
37% 49% 50% 51% 78% 93% 95% 100%
1 Warszawa, Dw. Gdański 2 Warszawa, rd. Radosława 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


3 Warszawa, Plac Grunwaldz 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


4 Warszawa, Metro Marymont 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


5 Warszawa, Żeromskiego 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Warszawa, szp. Bielański 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Przy Agorze 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Prozy 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Warszawa, Park Młociński 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Pieńków 01/02 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


26 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


31 Cybulice Małe, Las 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


32 Grochale Stare III 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


33 Stare Grochale II 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


34 Stare Grochale I 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


36 Nowe Grpchale 202 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


37 Głusk 3/4 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


38 Stanisławów 60/61 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


42 Nowy Wilków 44 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


43 Nowe Polesie 1 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


46 Stare Polesie 21 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


47 Krubiczew, Sklep 11,00 6,93 5,61 5,50 5,39 2,42 0,77 0,55 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 11,00 6,93 5,61 5,50 5,39 2,42 0,77 0,55 0,00


49 Nowiny, Pętla 11,00 6,93 5,61 5,50 5,39 2,42 0,77 0,55 0,00
2 Warszawa, rd. Radosława 3 Warszawa, Plac Grunwaldz 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


4 Warszawa, Metro Marymont 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


5 Warszawa, Żeromskiego 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Warszawa, szp. Bielański 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Przy Agorze 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Prozy 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Warszawa, Park Młociński 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Pieńków 01/02 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


26 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


31 Cybulice Małe, Las 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


32 Grochale Stare III 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


33 Stare Grochale II 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


34 Stare Grochale I 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


36 Nowe Grpchale 202 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


37 Głusk 3/4 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


38 Stanisławów 60/61 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


42 Nowy Wilków 44 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


43 Nowe Polesie 1 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


46 Stare Polesie 21 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


47 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 11,00 6,93 5,61 5,50 5,39 2,42 0,77 0,55 0,00


49 Nowiny, Pętla 11,00 6,93 5,61 5,50 5,39 2,42 0,77 0,55 0,00
3 Warszawa, Plac Grunwaldz 4 Warszawa, Metro Marymont 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


5 Warszawa, Żeromskiego 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Warszawa, szp. Bielański 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Przy Agorze 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Prozy 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Warszawa, Park Młociński 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Pieńków 01/02 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


26 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


31 Cybulice Małe, Las 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


32 Grochale Stare III 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


33 Stare Grochale II 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


34 Stare Grochale I 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


36 Nowe Grpchale 202 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


37 Głusk 3/4 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


38 Stanisławów 60/61 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


42 Nowy Wilków 44 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


43 Nowe Polesie 1 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


46 Stare Polesie 21 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


47 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


49 Nowiny, Pętla 11,00 6,93 5,61 5,50 5,39 2,42 0,77 0,55 0,00
4 Warszawa, Metro Marymont 5 Warszawa, Żeromskiego 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Warszawa, szp. Bielański 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Przy Agorze 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Prozy 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Warszawa, Park Młociński 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Pieńków 01/02 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


26 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Cybulice Małe, Las 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Grochale Stare III 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


33 Stare Grochale II 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


34 Stare Grochale I 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


36 Nowe Grpchale 202 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


37 Głusk 3/4 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


38 Stanisławów 60/61 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


42 Nowy Wilków 44 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


43 Nowe Polesie 1 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


46 Stare Polesie 21 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


47 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


49 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
5 Warszawa, Żeromskiego 6 Warszawa, szp. Bielański 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Warszawa, Przy Agorze 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Prozy 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Warszawa, Park Młociński 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Pieńków 01/02 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


26 Kazuń Nowy 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Cybulice Małe, Las 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Grochale Stare III 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


33 Stare Grochale II 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


34 Stare Grochale I 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


36 Nowe Grpchale 202 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


37 Głusk 3/4 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


38 Stanisławów 60/61 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


42 Nowy Wilków 44 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


43 Nowe Polesie 1 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


46 Stare Polesie 21 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


47 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


49 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
6 Warszawa, szp. Bielański 7 Warszawa, Przy Agorze 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Warszawa, Prozy 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Warszawa, Park Młociński 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Pieńków 01/02 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


26 Kazuń Nowy 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Cybulice Małe, Las 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Grochale Stare III 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Stare Grochale II 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


34 Stare Grochale I 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


36 Nowe Grpchale 202 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


37 Głusk 3/4 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


38 Stanisławów 60/61 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


42 Nowy Wilków 44 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


43 Nowe Polesie 1 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


46 Stare Polesie 21 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


47 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


49 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
7 Warszawa, Przy Agorze 8 Warszawa, Prozy 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Warszawa, Park Młociński 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Pieńków 01/02 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


26 Kazuń Nowy 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Cybulice Małe, Las 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Grochale Stare III 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Stare Grochale II 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


34 Stare Grochale I 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


36 Nowe Grpchale 202 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


37 Głusk 3/4 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


38 Stanisławów 60/61 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


42 Nowy Wilków 44 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


43 Nowe Polesie 1 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


46 Stare Polesie 21 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


47 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


49 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
8 Warszawa, Prozy 9 Warszawa, Park Młociński 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


18 Pieńków 01/02 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


26 Kazuń Nowy 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


31 Cybulice Małe, Las 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


32 Grochale Stare III 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Stare Grochale II 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


34 Stare Grochale I 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


36 Nowe Grpchale 202 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


37 Głusk 3/4 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


38 Stanisławów 60/61 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


42 Nowy Wilków 44 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


43 Nowe Polesie 1 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


46 Stare Polesie 21 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


47 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


49 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
9 Warszawa, Park Młociński 10 Łomianki, Buraków 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków 01/02 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Łomna, Profix 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Dębina, Prodmal 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


26 Kazuń Nowy 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


31 Cybulice Małe, Las 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


32 Grochale Stare III 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Stare Grochale II 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


34 Stare Grochale I 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


36 Nowe Grpchale 202 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


37 Głusk 3/4 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


38 Stanisławów 60/61 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


42 Nowy Wilków 44 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


43 Nowe Polesie 1 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


46 Stare Polesie 21 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


47 Krubiczew, Sklep 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


49 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
10 Łomianki, Buraków 11 Łomianki, Polmo 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków 01/02 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Wittchen 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Dębina, Prodmal 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


26 Kazuń Nowy 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


31 Cybulice Małe, Las 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


32 Grochale Stare III 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


33 Stare Grochale II 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


34 Stare Grochale I 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


36 Nowe Grpchale 202 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


37 Głusk 3/4 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Stanisławów 60/61 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


42 Nowy Wilków 44 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


43 Nowe Polesie 1 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


46 Stare Polesie 21 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


47 Krubiczew, Sklep 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00


49 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
11 Łomianki, Polmo 12 Łomianki, Centrum 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków 01/02 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Łomna, SanoChem 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


26 Kazuń Nowy 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


31 Cybulice Małe, Las 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


32 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


36 Nowe Grpchale 202 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


37 Głusk 3/4 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Stanisławów 60/61 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


42 Nowy Wilków 44 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


43 Nowe Polesie 1 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 9,00 5,67 4,59 4,50 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00


46 Stare Polesie 21 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


47 Krubiczew, Sklep 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


49 Nowiny, Pętla 10,00 6,30 5,10 5,00 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
12 Łomianki, Centrum 13 Łomianki, Kościół 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków 01/02 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


26 Kazuń Nowy 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Cybulice Małe, Las 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Nowe Grpchale 202 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Głusk 3/4 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Stanisławów 60/61 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


42 Nowy Wilków 44 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


43 Nowe Polesie 1 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


46 Stare Polesie 21 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


47 Krubiczew, Sklep 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


49 Nowiny, Pętla 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00
13 Łomianki, Kościół 14 Łomianki, ICDS 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków 01/02 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


26 Kazuń Nowy 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Cybulice Małe, Las 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Nowe Grpchale 202 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Głusk 3/4 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Stanisławów 60/61 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


42 Nowy Wilków 44 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


43 Nowe Polesie 1 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


46 Stare Polesie 21 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


47 Krubiczew, Sklep 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


49 Nowiny, Pętla 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00
14 Łomianki, ICDS 15 Kiełpin, Graniczka 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Dziekanów Polski 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Sadowa, CH Witek 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Pieńków 01/02 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Łomna, Profix 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 5,00 3,15 2,55 2,50 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00


24 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Kazuń Nowy 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Cybulice Małe, Las 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Nowe Grpchale 202 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Głusk 3/4 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Stanisławów 60/61 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


42 Nowy Wilków 44 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


43 Nowe Polesie 1 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


46 Stare Polesie 21 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


47 Krubiczew, Sklep 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


49 Nowiny, Pętla 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00
15 Kiełpin, Graniczka 16 Dziekanów Polski 4,00 2,52 2,04 2,00 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Sadowa, CH Witek 4,00 2,52 2,04 2,00 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Pieńków 01/02 4,00 2,52 2,04 2,00 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Łomna, Profix 4,00 2,52 2,04 2,00 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Dębina, Prodmal 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Kazuń Nowy 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Cybulice Małe, Las 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Grochale Stare III 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Nowe Grpchale 202 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Głusk 3/4 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Stanisławów 60/61 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


42 Nowy Wilków 44 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


43 Nowe Polesie 1 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


46 Stare Polesie 21 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


47 Krubiczew, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00


49 Nowiny, Pętla 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00
16 Dziekanów Polski 17 Sadowa, CH Witek 4,00 2,52 2,04 2,00 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Pieńków 01/02 4,00 2,52 2,04 2,00 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Łomna, Profix 4,00 2,52 2,04 2,00 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,00 2,52 2,04 2,00 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Dębina, Prodmal 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Kazuń Nowy 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Cybulice Małe, Las 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Grochale Stare III 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Stare Grochale II 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


34 Stare Grochale I 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Nowe Grpchale 202 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Głusk 3/4 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Stanisławów 60/61 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


42 Nowy Wilków 44 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


43 Nowe Polesie 1 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


46 Stare Polesie 21 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


47 Krubiczew, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


49 Nowiny, Pętla 9,50 5,99 4,85 4,75 4,66 2,09 0,67 0,48 0,00
17 Sadowa, CH Witek 18 Pieńków 01/02 4,00 2,52 2,04 2,00 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Łomna, Profix 4,00 2,52 2,04 2,00 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Palmiry, Wittchen 4,00 2,52 2,04 2,00 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Łomna, SanoChem 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Dębina, Prodmal 4,50 2,84 2,30 2,25 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Kazuń Nowy 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


31 Cybulice Małe, Las 5,50 3,47 2,81 2,75 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Grochale Stare III 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Stare Grochale II 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


34 Stare Grochale I 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 6,50 4,10 3,32 3,25 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Nowe Grpchale 202 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Głusk 3/4 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Stanisławów 60/61 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


42 Nowy Wilków 44 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


43 Nowe Polesie 1 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 8,00 5,04 4,08 4,00 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


46 Stare Polesie 21 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


47 Krubiczew, Sklep 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00


49 Nowiny, Pętla 8,50 5,36 4,34 4,25 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00
18 Pieńków 01/02 19 Łomna, Profix 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Palmiry, Wittchen 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Łomna, SanoChem 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


24 Dębina, Prodmal 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


26 Kazuń Nowy 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


31 Cybulice Małe, Las 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


32 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Nowe Grpchale 202 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Głusk 3/4 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Stanisławów 60/61 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Nowy Wilków 44 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Nowe Polesie 1 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


46 Stare Polesie 21 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


47 Krubiczew, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


49 Nowiny, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
19 Łomna, Profix 20 Palmiry, Wittchen 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Łomna, SanoChem 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


24 Dębina, Prodmal 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


26 Kazuń Nowy 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


31 Cybulice Małe, Las 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


32 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Nowe Grpchale 202 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Głusk 3/4 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Stanisławów 60/61 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Nowy Wilków 44 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Nowe Polesie 1 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


46 Stare Polesie 21 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


47 Krubiczew, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


49 Nowiny, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
20 Palmiry, Wittchen 21 Łomna, SanoChem 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


22 Cząstków, Inter Cars 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


24 Dębina, Prodmal 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


26 Kazuń Nowy 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


31 Cybulice Małe, Las 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


32 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Nowe Grpchale 202 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Głusk 3/4 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Stanisławów 60/61 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Nowy Wilków 44 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Nowe Polesie 1 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


46 Stare Polesie 21 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


47 Krubiczew, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


49 Nowiny, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
21 Łomna, SanoChem 22 Cząstków, Inter Cars 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


23 Czosnów, Urząd Gminy 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


24 Dębina, Prodmal 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


26 Kazuń Nowy 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


31 Cybulice Małe, Las 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


32 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Nowe Grpchale 202 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Głusk 3/4 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Stanisławów 60/61 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Nowy Wilków 44 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Nowe Polesie 1 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


46 Stare Polesie 21 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


47 Krubiczew, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


49 Nowiny, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
22 Cząstków, Inter Cars 23 Czosnów, Urząd Gminy 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


24 Dębina, Prodmal 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


26 Kazuń Nowy 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


31 Cybulice Małe, Las 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


32 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Nowe Grpchale 202 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Głusk 3/4 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Stanisławów 60/61 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Nowy Wilków 44 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Nowe Polesie 1 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


46 Stare Polesie 21 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


47 Krubiczew, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


49 Nowiny, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
23 Czosnów, Urząd Gminy 24 Dębina, Prodmal 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


25 Ordona, Wiadukt E-7 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


26 Kazuń Nowy 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


31 Cybulice Małe, Las 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


32 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Nowe Grpchale 202 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Głusk 3/4 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Stanisławów 60/61 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Nowy Wilków 44 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Nowe Polesie 1 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


46 Stare Polesie 21 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


47 Krubiczew, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


49 Nowiny, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
24 Dębina, Prodmal 25 Ordona, Wiadukt E-7 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


26 Kazuń Nowy 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


31 Cybulice Małe, Las 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


32 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Nowe Grpchale 202 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Głusk 3/4 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Stanisławów 60/61 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Nowy Wilków 44 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Nowe Polesie 1 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


46 Stare Polesie 21 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


47 Krubiczew, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


49 Nowiny, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
25 Ordona, Wiadukt E-7 26 Kazuń Nowy 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


27 Kazuń Nowy, Ordona 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


31 Cybulice Małe, Las 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


32 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Stare Grochale I 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Nowe Grochale, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Nowe Grpchale 202 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Głusk 3/4 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Stanisławów 60/61 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Leoncin Urząd Gminy/Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Leoncin, Sadowa 40/55 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


41 Nowy Wilków 22/23 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


42 Nowy Wilków 44 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


43 Nowe Polesie 1 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


44 Nowe Polesie, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


45 Stare Polesie, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


46 Stare Polesie 21 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


47 Krubiczew, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


48 Nowiny, Skrzyżowanie 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


49 Nowiny, Pętla 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
26 Kazuń Nowy 27 Kazuń Nowy, Ordona 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


28 Kazuń Polski, Leśna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


29 Cybulice Małe, Wesoła 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


30 Cybulice Małe, Wiosenna 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


31 Cybulice Małe, Las 3,00 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


32 Grochale Stare III 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


33 Stare Grochale II 7,00 4,41 3,57 3,50 3,43 1,54