PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 1521/419/0 nr zezwolenia: 3/2015 z dnia: 02.09.2015
Nowy Dwór Mazowiecki - Górki przez Małocice
Taryfa: Tabelowa nr 1521/34
Cennik na dzień 07.05.2017
Cennik ważny od 06.05.2017

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
1 Nowy Dwór Maz. Dworzec 2 Nowy Dwór Maz. Pader-go 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


4 Kazuń Nowy, Jednostka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


5 Ordona, Wiadukt E-7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Kazuń Nowy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Kazuń Nowy, Ordona 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Dębina, Prodmal 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Kazuń Polski, Leśna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Czosnów, Bella 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


12 Cybulice Małe, Wesoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


13 Dobrzyń, Prosta 21 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


14 Kaliszki, Akacjowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


15 Adamówek, Brzozowa 3 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


16 Adamówek, Brzozowa 78 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Małocice, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


38 Górki, Kapliczka 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


39 Górki, Nr 36 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Górki, Szkoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00
2 Nowy Dwór Maz. Pader-go 3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


4 Kazuń Nowy, Jednostka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


5 Ordona, Wiadukt E-7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Kazuń Nowy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Kazuń Nowy, Ordona 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Dębina, Prodmal 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Kazuń Polski, Leśna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Czosnów, Bella 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Cybulice Małe, Wesoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


13 Dobrzyń, Prosta 21 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


14 Kaliszki, Akacjowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


15 Adamówek, Brzozowa 3 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


16 Adamówek, Brzozowa 78 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Małocice, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Górki, Kapliczka 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


39 Górki, Nr 36 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Górki, Szkoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00
3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 4 Kazuń Nowy, Jednostka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


5 Ordona, Wiadukt E-7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


6 Kazuń Nowy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


7 Kazuń Nowy, Ordona 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Dębina, Prodmal 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Czosnów, Urząd Gminy 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


10 Kazuń Polski, Leśna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Czosnów, Bella 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Dobrzyń, Prosta 21 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kaliszki, Akacjowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Adamówek, Brzozowa 3 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


16 Adamówek, Brzozowa 78 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


27 Małocice, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Górki, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Górki, Nr 36 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00


40 Górki, Szkoła 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00
4 Kazuń Nowy, Jednostka 5 Ordona, Wiadukt E-7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


6 Kazuń Nowy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


7 Kazuń Nowy, Ordona 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Czosnów, Bella 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Dobrzyń, Prosta 21 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kaliszki, Akacjowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Adamówek, Brzozowa 3 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Adamówek, Brzozowa 78 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Małocice, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


38 Górki, Kapliczka 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


39 Górki, Nr 36 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Górki, Szkoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
5 Ordona, Wiadukt E-7 6 Kazuń Nowy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


7 Kazuń Nowy, Ordona 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Dobrzyń, Prosta 21 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


14 Kaliszki, Akacjowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Adamówek, Brzozowa 3 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Adamówek, Brzozowa 78 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Górki, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Górki, Nr 36 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Górki, Szkoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
6 Kazuń Nowy 7 Kazuń Nowy, Ordona 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Cybulice Małe, Wesoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Dobrzyń, Prosta 21 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kaliszki, Akacjowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Adamówek, Brzozowa 3 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Adamówek, Brzozowa 78 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Górki, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Górki, Nr 36 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Górki, Szkoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
7 Kazuń Nowy, Ordona 8 Dębina, Prodmal 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Cybulice Małe, Wesoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Dobrzyń, Prosta 21 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kaliszki, Akacjowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Adamówek, Brzozowa 3 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Adamówek, Brzozowa 78 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Górki, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Górki, Nr 36 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00


40 Górki, Szkoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
8 Dębina, Prodmal 9 Czosnów, Urząd Gminy 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


10 Kazuń Polski, Leśna 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


11 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Dobrzyń, Prosta 21 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kaliszki, Akacjowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Adamówek, Brzozowa 3 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Adamówek, Brzozowa 78 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Górki, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Górki, Nr 36 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Górki, Szkoła 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
9 Czosnów, Urząd Gminy 10 Kazuń Polski, Leśna 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


11 Czosnów, Bella 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Dobrzyń, Prosta 21 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kaliszki, Akacjowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Adamówek, Brzozowa 3 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Adamówek, Brzozowa 78 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Górki, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Górki, Nr 36 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
10 Kazuń Polski, Leśna 11 Czosnów, Bella 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


12 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Dobrzyń, Prosta 21 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kaliszki, Akacjowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Adamówek, Brzozowa 3 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Adamówek, Brzozowa 78 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Górki, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Górki, Nr 36 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
11 Czosnów, Bella 12 Cybulice Małe, Wesoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


13 Dobrzyń, Prosta 21 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kaliszki, Akacjowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Adamówek, Brzozowa 3 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Adamówek, Brzozowa 78 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Górki, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Górki, Nr 36 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
12 Cybulice Małe, Wesoła 13 Dobrzyń, Prosta 21 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Kaliszki, Akacjowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Adamówek, Brzozowa 3 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Adamówek, Brzozowa 78 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Górki, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Górki, Nr 36 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
13 Dobrzyń, Prosta 21 14 Kaliszki, Akacjowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Adamówek, Brzozowa 3 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Adamówek, Brzozowa 78 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Górki, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Górki, Nr 36 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
14 Kaliszki, Akacjowa 15 Adamówek, Brzozowa 3 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Adamówek, Brzozowa 78 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Górki, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Górki, Nr 36 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
15 Adamówek, Brzozowa 3 16 Adamówek, Brzozowa 78 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


38 Górki, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Górki, Nr 36 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
16 Adamówek, Brzozowa 78 17 Cybulice Duże, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Górki, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Górki, Nr 36 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
17 Cybulice Duże, Sklep 18 Łosia Wólka, Południowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Górki, Kapliczka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


39 Górki, Nr 36 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
18 Łosia Wólka, Południowa 19 Sowia Wola Folwar, OSP 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Górki, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Górki, Nr 36 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
19 Sowia Wola Folwar, OSP 20 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Górki, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Górki, Nr 36 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
20 Dobrzyń, Prosta 132 21 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


22 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Górki, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Górki, Nr 36 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
21 Sowia Wola, Kampinoska 22 Dobrzyń, Prosta 75 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Górki, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Górki, Nr 36 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
22 Dobrzyń, Prosta 75 23 Dobrzyń, Prosta 132 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Górki, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Górki, Nr 36 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
23 Dobrzyń, Prosta 132 24 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Górki, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Górki, Nr 36 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Górki, Szkoła 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
24 Sowia Wola, Szkoła 25 Augustówek, Prosta 248 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Górki, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Górki, Nr 36 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Górki, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
25 Augustówek, Prosta 248 26 Małocice, Woj. Pol. 6 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Górki, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Górki, Nr 36 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Górki, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
26 Małocice, Woj. Pol. 6 27 Małocice, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


38 Górki, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Górki, Nr 36 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Górki, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
27 Małocice, Szkoła 28 Wrzosówka, Woj Pol 198 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Górki, Kapliczka 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


39 Górki, Nr 36 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Górki, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
28 Wrzosówka, Woj Pol 198 29 Sowia Wola, Woj Pol 288 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Górki, Kapliczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Górki, Nr 36 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00


40 Górki, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
29 Sowia Wola, Woj Pol 288 30 Sowia Wola, Szkolna 12 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Górki, Kapliczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Górki, Nr 36 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Górki, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
30 Sowia Wola, Szkolna 12 31 Sowia Wola, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Górki, Kapliczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Górki, Nr 36 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Górki, Szkoła 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
31 Sowia Wola, Szkoła 32 Sowia Wola, Spacerowa 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Górki, Kapliczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Górki, Nr 36 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Górki, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
32 Sowia Wola, Spacerowa 33 Sowia Wola, Kampinoska 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


38 Górki, Kapliczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Górki, Nr 36 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Górki, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
33 Sowia Wola, Kampinoska 34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


35 Dąbrowa, Nr 7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


38 Górki, Kapliczka 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


39 Górki, Nr 36 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


40 Górki, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
34 Dąbrówka, Dyr Parku Kamp 35 Dąbrowa, Nr 7 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


36 Dąbrowa, Harcówka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


38 Górki, Kapliczka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Górki, Nr 36 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Górki, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
35 Dąbrowa, Nr 7 36 Dąbrowa, Harcówka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


37 Dąbrowa, Kapliczka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


38 Górki, Kapliczka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Górki, Nr 36 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Górki, Szkoła 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
36 Dąbrowa, Harcówka 37 Dąbrowa, Kapliczka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


38 Górki, Kapliczka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Górki, Nr 36 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Górki, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
37 Dąbrowa, Kapliczka 38 Górki, Kapliczka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


39 Górki, Nr 36 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Górki, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
38 Górki, Kapliczka 39 Górki, Nr 36 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


40 Górki, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
39 Górki, Nr 36 40 Górki, Szkoła 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00