PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 1521/416/0 nr zezwolenia: 3/2016 z dnia: 03.08.2016
Nowy Dwór Mazowiecki - Zakroczym
Taryfa: Tabelowa nr 1521/34
Cennik na dzień 07.05.2017
Cennik ważny od 06.05.2017

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
1 Nowy Dwór Maz. Dworzec 2 Nowy Dwór Maz. Pader-go 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


4 Nowy Dwór Maz. Chłodnia/Fort. 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


7 Nowy Dwór Maz. Ob. Modl-Pętla 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


8 Gałachy, Cmentarz 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


9 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
2 Nowy Dwór Maz. Pader-go 3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


4 Nowy Dwór Maz. Chłodnia/Fort. 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


7 Nowy Dwór Maz. Ob. Modl-Pętla 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


8 Gałachy, Cmentarz 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


9 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 4 Nowy Dwór Maz. Chłodnia/Fort. 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


7 Nowy Dwór Maz. Ob. Modl-Pętla 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


8 Gałachy, Cmentarz 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


9 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
4 Nowy Dwór Maz. Chłodnia/Fort. 5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


7 Nowy Dwór Maz. Ob. Modl-Pętla 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


8 Gałachy, Cmentarz 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


9 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


7 Nowy Dwór Maz. Ob. Modl-Pętla 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


8 Gałachy, Cmentarz 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


9 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 7 Nowy Dwór Maz. Ob. Modl-Pętla 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


8 Gałachy, Cmentarz 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


9 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
7 Nowy Dwór Maz. Ob. Modl-Pętla 8 Gałachy, Cmentarz 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


9 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
8 Gałachy, Cmentarz 9 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
9 Gałachy, Utrata 10 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
10 Gałachy, Sklep 11 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00