PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 1521/408/0 nr zezwolenia: 0001023 z dnia: 12.08.2013
Nowy Dwór Mazowiecki - Kroczewo przez Smoszewo
Taryfa: Tabelowa nr 1521/34
Cennik na dzień 07.05.2017
Cennik ważny od 06.05.2017

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
1 Nowy Dwór Maz. Dworzec 2 Nowy Dwór Maz. Pader-go 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


4 Nowy Dwór Maz. Chłodnia/Fort. 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


7 Gałachy, Cmentarz 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


8 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


9 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Doranta 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Ostrzykowizna, Nr 17 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Wólka Smoszewska, Mochty 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Trębki Stare, dr. Nr 62 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


15 Emolinek, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Smoszewo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Kroczewo, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
2 Nowy Dwór Maz. Pader-go 3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


4 Nowy Dwór Maz. Chłodnia/Fort. 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


7 Gałachy, Cmentarz 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


8 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


9 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Doranta 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Ostrzykowizna, Nr 17 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Wólka Smoszewska, Mochty 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Trębki Stare, dr. Nr 62 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Emolinek, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Smoszewo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Kroczewo, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
3 Nowy Dwór Maz. Urząd Miasta 4 Nowy Dwór Maz. Chłodnia/Fort. 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


7 Gałachy, Cmentarz 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


8 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


9 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Doranta 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Ostrzykowizna, Nr 17 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Wólka Smoszewska, Mochty 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Trębki Stare, dr. Nr 62 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Smoszewo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


21 Kroczewo, Sklep 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
4 Nowy Dwór Maz. Chłodnia/Fort. 5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


7 Gałachy, Cmentarz 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


8 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


9 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Doranta 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Ostrzykowizna, Nr 17 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Wólka Smoszewska, Mochty 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Trębki Stare, dr. Nr 62 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


17 Smoszewo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
5 Nowy Dwór Maz. Ledóch-go Park 6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 2,50 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00


7 Gałachy, Cmentarz 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


8 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


9 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Doranta 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Ostrzykowizna, Nr 17 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Wólka Smoszewska, Mochty 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Trębki Stare, dr. Nr 62 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Smoszewo 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
6 Nowy Dwór Maz. Chrza-go 7 Gałachy, Cmentarz 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


8 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


9 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Doranta 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Ostrzykowizna, Nr 17 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Wólka Smoszewska, Mochty 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Trębki Stare, dr. Nr 62 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Smoszewo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
7 Gałachy, Cmentarz 8 Gałachy, Utrata 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


9 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Doranta 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Ostrzykowizna, Nr 17 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Wólka Smoszewska, Mochty 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Trębki Stare, dr. Nr 62 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Smoszewo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
8 Gałachy, Utrata 9 Gałachy, Sklep 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


10 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Doranta 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Ostrzykowizna, Nr 17 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Wólka Smoszewska, Mochty 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Trębki Stare, dr. Nr 62 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Smoszewo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
9 Gałachy, Sklep 10 Zakroczym, Urząd Gminy 3,50 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00


11 Zakroczym, Doranta 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Ostrzykowizna, Nr 17 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Wólka Smoszewska, Mochty 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Trębki Stare, dr. Nr 62 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Smoszewo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
10 Zakroczym, Urząd Gminy 11 Zakroczym, Doranta 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


12 Ostrzykowizna, Nr 17 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Wólka Smoszewska, Mochty 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Trębki Stare, dr. Nr 62 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Smoszewo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
11 Zakroczym, Doranta 12 Ostrzykowizna, Nr 17 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


13 Wólka Smoszewska, Mochty 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Trębki Stare, dr. Nr 62 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Smoszewo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
12 Ostrzykowizna, Nr 17 13 Wólka Smoszewska, Mochty 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


14 Trębki Stare, dr. Nr 62 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Smoszewo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
13 Wólka Smoszewska, Mochty 14 Trębki Stare, dr. Nr 62 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


15 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Smoszewo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
14 Trębki Stare, dr. Nr 62 15 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Smoszewo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
15 Emolinek, Sklep 16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


17 Smoszewo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 5,50 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
16 Wygoda Smoszewska, Nr 1 17 Smoszewo 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
17 Smoszewo 18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
18 Wygoda Smoszewska, Nr 1 19 Emolinek, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
19 Emolinek, Sklep 20 Trębki Nowe, Agroturyst 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


21 Kroczewo, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
20 Trębki Nowe, Agroturyst 21 Kroczewo, Sklep 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00