PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 1521/403/0 nr zezwolenia: 01/14 z dnia: 01.04.2014
Nowiny - Leoncin
Taryfa: tabelowa typu 1 nr 1521/2
Cennik na dzień 07.05.2017
Cennik ważny od 06.05.2017

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
1 Nowiny, Pętla 2 Secymin, Polski 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


3 Secyminek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


4 Ośniki I 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


5 Ośniki II, Kapliczka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


6 Wilków Polski I 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


7 Wilków Polski II 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Gniewniewice Folwarczne 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Leoncin, Stacja Paliw 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
2 Secymin, Polski 3 Secyminek 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


4 Ośniki I 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


5 Ośniki II, Kapliczka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


6 Wilków Polski I 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


7 Wilków Polski II 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


8 Gniewniewice Folwarczne 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00


9 Leoncin, Stacja Paliw 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
3 Secyminek 4 Ośniki I 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


5 Ośniki II, Kapliczka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


6 Wilków Polski I 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


7 Wilków Polski II 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Gniewniewice Folwarczne 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Leoncin, Stacja Paliw 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
4 Ośniki I 5 Ośniki II, Kapliczka 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


6 Wilków Polski I 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


7 Wilków Polski II 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Gniewniewice Folwarczne 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Leoncin, Stacja Paliw 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
5 Ośniki II, Kapliczka 6 Wilków Polski I 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


7 Wilków Polski II 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Gniewniewice Folwarczne 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Leoncin, Stacja Paliw 4,50 2,84 2,30 2,21 0,99 0,32 0,23 0,00
6 Wilków Polski I 7 Wilków Polski II 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


8 Gniewniewice Folwarczne 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Leoncin, Stacja Paliw 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
7 Wilków Polski II 8 Gniewniewice Folwarczne 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00


9 Leoncin, Stacja Paliw 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
8 Gniewniewice Folwarczne 9 Leoncin, Stacja Paliw 4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00