Pokaż mapę przystanku

PKS "POLONUS" Rozkład ważny od: 01.03.2023
w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie 144
02-305 Warszawa
Łosia Wólka, Południowa
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek Godziny odjazdu
Dni robocze Soboty Niedziele i œwięta
Górki, Szkoła 06:13 D 07:48 D 11:43 D 13:21 S
15:28 D
Nowy Dwór Maz. Mor/Kaufland 07:09 D 08:47 D 12:42 S 14:17 D
16:27 D
OZNACZENIA KURSÓW
D - kursuje od poniedziałku do pištku oprócz œwišt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Pełna informacja dostępna na stronie internetowej: pkspolonus.pl/linie-lokalne
  "Linia komunikacyjna dofinansowana ze œrodków Funduszu rozwoju
  przewozów autobusowych województwa mazowieckiego"