PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 449
Góra - Wieliszew - Łajski
Rodzaj biletu: Miesięczne
Cennik ważny od 01.01.2023 - ceny za przejazd w obie strony (relacja TAM + POWRÓT)

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
33% 37% 49% 51% 78% 93%
1 Sikory, Główna 2 Skrzeszew, Janiny 69 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


3 Skrzeszew Janiny/Bagienna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


4 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


5 Olszewnica St, W-ska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


6 Olszewnica Nowa, Wiejska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


7 Olszewnica St. Długa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


9 Olszewnica Stara 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Olszewnica St. Szkoła 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 Olszewnica St. Polna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


12 Olszewnica St. Leśna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


13 Olszewnica St. Polna I 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


15 Olszewnica St, W-ska 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


16 Kałuszyn 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


17 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


19 Skrzeszew, Janiny 69 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


20 Sikory, Główna 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00


21 Skrzeszew, Szkolna 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
2 Skrzeszew, Janiny 69 3 Skrzeszew Janiny/Bagienna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


4 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


5 Olszewnica St, W-ska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


6 Olszewnica Nowa, Wiejska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


7 Olszewnica St. Długa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


9 Olszewnica Stara 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Olszewnica St. Szkoła 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 Olszewnica St. Polna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Olszewnica St. Leśna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Olszewnica St. Polna I 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


15 Olszewnica St, W-ska 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


16 Kałuszyn 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


17 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


19 Skrzeszew, Janiny 69 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


20 Sikory, Główna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


21 Skrzeszew, Szkolna 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
3 Skrzeszew Janiny/Bagienna 4 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


5 Olszewnica St, W-ska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


6 Olszewnica Nowa, Wiejska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


7 Olszewnica St. Długa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


9 Olszewnica Stara 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Olszewnica St. Szkoła 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 Olszewnica St. Polna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Olszewnica St. Leśna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Olszewnica St. Polna I 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


15 Olszewnica St, W-ska 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


16 Kałuszyn 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


17 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


19 Skrzeszew, Janiny 69 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


20 Sikory, Główna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


21 Skrzeszew, Szkolna 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
4 Skrzeszew, Szkolna 5 Olszewnica St, W-ska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


6 Olszewnica Nowa, Wiejska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


7 Olszewnica St. Długa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


9 Olszewnica Stara 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Olszewnica St. Szkoła 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 Olszewnica St. Polna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Olszewnica St. Leśna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Olszewnica St. Polna I 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


15 Olszewnica St, W-ska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


16 Kałuszyn 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


17 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


19 Skrzeszew, Janiny 69 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


20 Sikory, Główna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


21 Skrzeszew, Szkolna 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
5 Olszewnica St, W-ska 6 Olszewnica Nowa, Wiejska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


7 Olszewnica St. Długa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


9 Olszewnica Stara 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Olszewnica St. Szkoła 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 Olszewnica St. Polna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Olszewnica St. Leśna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Olszewnica St. Polna I 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


15 Olszewnica St, W-ska 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


16 Kałuszyn 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


17 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


19 Skrzeszew, Janiny 69 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


20 Sikory, Główna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


21 Skrzeszew, Szkolna 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
6 Olszewnica Nowa, Wiejska 7 Olszewnica St. Długa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


9 Olszewnica Stara 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Olszewnica St. Szkoła 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 Olszewnica St. Polna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Olszewnica St. Leśna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Olszewnica St. Polna I 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


15 Olszewnica St, W-ska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


16 Kałuszyn 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


17 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


19 Skrzeszew, Janiny 69 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


20 Sikory, Główna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


21 Skrzeszew, Szkolna 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
7 Olszewnica St. Długa 8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


9 Olszewnica Stara 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Olszewnica St. Szkoła 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 Olszewnica St. Polna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Olszewnica St. Leśna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Olszewnica St. Polna I 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


15 Olszewnica St, W-ska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


16 Kałuszyn 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


17 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


19 Skrzeszew, Janiny 69 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


20 Sikory, Główna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


21 Skrzeszew, Szkolna 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 9 Olszewnica Stara 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Olszewnica St. Szkoła 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 Olszewnica St. Polna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Olszewnica St. Leśna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Olszewnica St. Polna I 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


15 Olszewnica St, W-ska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


16 Kałuszyn 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


17 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


19 Skrzeszew, Janiny 69 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


20 Sikory, Główna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


21 Skrzeszew, Szkolna 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
9 Olszewnica Stara 10 Olszewnica St. Szkoła 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 Olszewnica St. Polna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Olszewnica St. Leśna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Olszewnica St. Polna I 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


15 Olszewnica St, W-ska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


16 Kałuszyn 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


17 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


19 Skrzeszew, Janiny 69 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


20 Sikory, Główna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


21 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
10 Olszewnica St. Szkoła 11 Olszewnica St. Polna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Olszewnica St. Leśna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Olszewnica St. Polna I 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


15 Olszewnica St, W-ska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


16 Kałuszyn 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


17 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


19 Skrzeszew, Janiny 69 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


20 Sikory, Główna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


21 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
11 Olszewnica St. Polna 12 Olszewnica St. Leśna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Olszewnica St. Polna I 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


15 Olszewnica St, W-ska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


16 Kałuszyn 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


17 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


19 Skrzeszew, Janiny 69 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


20 Sikory, Główna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


21 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
12 Olszewnica St. Leśna 13 Olszewnica St. Polna I 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


15 Olszewnica St, W-ska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


16 Kałuszyn 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


17 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


19 Skrzeszew, Janiny 69 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


20 Sikory, Główna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


21 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
13 Olszewnica St. Polna I 14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


15 Olszewnica St, W-ska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


16 Kałuszyn 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


17 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


19 Skrzeszew, Janiny 69 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


20 Sikory, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


21 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 15 Olszewnica St, W-ska 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


16 Kałuszyn 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


17 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


19 Skrzeszew, Janiny 69 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


20 Sikory, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


21 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
15 Olszewnica St, W-ska 16 Kałuszyn 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


17 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


19 Skrzeszew, Janiny 69 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


20 Sikory, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


21 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
16 Kałuszyn 17 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


19 Skrzeszew, Janiny 69 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


20 Sikory, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


21 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
17 Skrzeszew, Szkolna 18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


19 Skrzeszew, Janiny 69 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


20 Sikory, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


21 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 19 Skrzeszew, Janiny 69 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


20 Sikory, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


21 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
19 Skrzeszew, Janiny 69 20 Sikory, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


21 Skrzeszew, Szkolna 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
20 Sikory, Główna 21 Skrzeszew, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90