PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 449
Góra - Wieliszew - Łajski
Rodzaj biletu: jednorazowy
Cennik ważny od 01.01.2023

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
1 Sikory, Główna 2 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


3 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


4 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


5 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


6 Olszewnica Nowa, Wiejska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


7 Olszewnica St. Długa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


9 Olszewnica Stara 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Olszewnica St. Szkoła 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 Olszewnica St. Polna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Olszewnica St. Leśna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Olszewnica St. Polna I 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


15 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
2 Skrzeszew, Janiny 69 3 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


4 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


5 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


6 Olszewnica Nowa, Wiejska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


7 Olszewnica St. Długa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


9 Olszewnica Stara 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Olszewnica St. Szkoła 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 Olszewnica St. Polna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Olszewnica St. Leśna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Olszewnica St. Polna I 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


15 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
3 Skrzeszew Janiny/Bagienna 4 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


5 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


6 Olszewnica Nowa, Wiejska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


7 Olszewnica St. Długa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


9 Olszewnica Stara 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Olszewnica St. Szkoła 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 Olszewnica St. Polna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Olszewnica St. Leśna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Olszewnica St. Polna I 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


15 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
4 Skrzeszew, Szkolna 5 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


6 Olszewnica Nowa, Wiejska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


7 Olszewnica St. Długa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


9 Olszewnica Stara 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Olszewnica St. Szkoła 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 Olszewnica St. Polna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Olszewnica St. Leśna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Olszewnica St. Polna I 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


15 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
5 Olszewnica St, W-ska 6 Olszewnica Nowa, Wiejska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


7 Olszewnica St. Długa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


9 Olszewnica Stara 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Olszewnica St. Szkoła 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 Olszewnica St. Polna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Olszewnica St. Leśna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Olszewnica St. Polna I 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


15 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
6 Olszewnica Nowa, Wiejska 7 Olszewnica St. Długa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


9 Olszewnica Stara 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Olszewnica St. Szkoła 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 Olszewnica St. Polna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Olszewnica St. Leśna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Olszewnica St. Polna I 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


15 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
7 Olszewnica St. Długa 8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


9 Olszewnica Stara 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Olszewnica St. Szkoła 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 Olszewnica St. Polna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Olszewnica St. Leśna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Olszewnica St. Polna I 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


15 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
8 Olszewnica St. Długa/Zorzy 9 Olszewnica Stara 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Olszewnica St. Szkoła 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 Olszewnica St. Polna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Olszewnica St. Leśna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Olszewnica St. Polna I 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


15 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
9 Olszewnica Stara 10 Olszewnica St. Szkoła 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 Olszewnica St. Polna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Olszewnica St. Leśna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Olszewnica St. Polna I 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


15 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
10 Olszewnica St. Szkoła 11 Olszewnica St. Polna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Olszewnica St. Leśna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Olszewnica St. Polna I 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


15 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
11 Olszewnica St. Polna 12 Olszewnica St. Leśna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Olszewnica St. Polna I 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


15 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
12 Olszewnica St. Leśna 13 Olszewnica St. Polna I 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


15 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
13 Olszewnica St. Polna I 14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


15 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
14 Olszewnica St, Cichy Zakąte 15 Olszewnica St, W-ska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
15 Olszewnica St, W-ska 16 Kałuszyn 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
16 Kałuszyn 17 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
17 Skrzeszew, Szkolna 18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
18 Skrzeszew Janiny/Bagienna 19 Skrzeszew, Janiny 69 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
19 Skrzeszew, Janiny 69 20 Sikory, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
20 Sikory, Główna 21 Skrzeszew, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00