PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 405
Wieliszew - Łajski - Michałów-Reginów
Rodzaj biletu: Miesięczne
Cennik ważny od 01.01.2023 - ceny za przejazd w obie strony (relacja TAM + POWRÓT)

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
33% 37% 49% 51% 78% 93%
1 Wieliszew, Solidarności 2 Wieliszew, Podgórna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


3 Wieliszew, Szp. Onkol-ny 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


4 Wieliszew, Kościelna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


5 Łajski, Piaskowa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


6 Łajski, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


7 Łajski, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


8 Łajski, Piaskowa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


9 Michałów, Długa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Michałów, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 PKP Michałów-Reginów 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


12 Michałów, Reginów 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


13 Michałów-Reg, Cegielnia 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
2 Wieliszew, Podgórna 3 Wieliszew, Szp. Onkol-ny 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


4 Wieliszew, Kościelna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


5 Łajski, Piaskowa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


6 Łajski, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


7 Łajski, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


8 Łajski, Piaskowa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


9 Michałów, Długa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Michałów, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 PKP Michałów-Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Michałów, Reginów 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


13 Michałów-Reg, Cegielnia 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
3 Wieliszew, Szp. Onkol-ny 4 Wieliszew, Kościelna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


5 Łajski, Piaskowa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


6 Łajski, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


7 Łajski, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


8 Łajski, Piaskowa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


9 Michałów, Długa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Michałów, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 PKP Michałów-Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Michałów, Reginów 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


13 Michałów-Reg, Cegielnia 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
4 Wieliszew, Kościelna 5 Łajski, Piaskowa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


6 Łajski, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


7 Łajski, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


8 Łajski, Piaskowa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


9 Michałów, Długa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Michałów, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 PKP Michałów-Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Michałów, Reginów 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30


13 Michałów-Reg, Cegielnia 290,00 194,30 182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
5 Łajski, Piaskowa 6 Łajski, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


7 Łajski, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


8 Łajski, Piaskowa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


9 Michałów, Długa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Michałów, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 PKP Michałów-Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Michałów, Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Michałów-Reg, Cegielnia 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90
6 Łajski, Szkolna 7 Łajski, Szkolna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


8 Łajski, Piaskowa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


9 Michałów, Długa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Michałów, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 PKP Michałów-Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Michałów, Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Michałów-Reg, Cegielnia 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90
7 Łajski, Szkolna 8 Łajski, Piaskowa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


9 Michałów, Długa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Michałów, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 PKP Michałów-Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Michałów, Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Michałów-Reg, Cegielnia 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90
8 Łajski, Piaskowa 9 Michałów, Długa 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


10 Michałów, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 PKP Michałów-Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Michałów, Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Michałów-Reg, Cegielnia 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90
9 Michałów, Długa 10 Michałów, Główna 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


11 PKP Michałów-Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Michałów, Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Michałów-Reg, Cegielnia 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90
10 Michałów, Główna 11 PKP Michałów-Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


12 Michałów, Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Michałów-Reg, Cegielnia 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90
11 PKP Michałów-Reginów 12 Michałów, Reginów 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90


13 Michałów-Reg, Cegielnia 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90
12 Michałów, Reginów 13 Michałów-Reg, Cegielnia 270,00 180,90 170,10 137,70 132,30 59,40 18,90