PKS "POLONUS'' w Warszawie S.A.
PKS "POLONUS" w Warszawie S.A.
Al. Jerozolimskie
02-305 Warszawa
tel. 8176420
Linia: 405
Wieliszew - Łajski - Michałów-Reginów
Rodzaj biletu: jednorazowy
Cennik ważny od 01.01.2023

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa
33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
1 Wieliszew, Solidarności 2 Wieliszew, Podgórna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


3 Wieliszew, Szp. Onkol-ny 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


4 Wieliszew, Kościelna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


5 Łajski, Piaskowa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


6 Łajski, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


7 Łajski, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


8 Łajski, Piaskowa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


9 Michałów, Długa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Michałów, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 PKP Michałów-Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Michałów, Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Michałów-Reg, Cegielnia 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
2 Wieliszew, Podgórna 3 Wieliszew, Szp. Onkol-ny 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


4 Wieliszew, Kościelna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


5 Łajski, Piaskowa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


6 Łajski, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


7 Łajski, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


8 Łajski, Piaskowa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


9 Michałów, Długa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Michałów, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 PKP Michałów-Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Michałów, Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Michałów-Reg, Cegielnia 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
3 Wieliszew, Szp. Onkol-ny 4 Wieliszew, Kościelna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


5 Łajski, Piaskowa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


6 Łajski, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


7 Łajski, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


8 Łajski, Piaskowa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


9 Michałów, Długa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Michałów, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 PKP Michałów-Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Michałów, Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Michałów-Reg, Cegielnia 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
4 Wieliszew, Kościelna 5 Łajski, Piaskowa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


6 Łajski, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


7 Łajski, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


8 Łajski, Piaskowa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


9 Michałów, Długa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Michałów, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 PKP Michałów-Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Michałów, Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Michałów-Reg, Cegielnia 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
5 Łajski, Piaskowa 6 Łajski, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


7 Łajski, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


8 Łajski, Piaskowa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


9 Michałów, Długa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Michałów, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 PKP Michałów-Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Michałów, Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Michałów-Reg, Cegielnia 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
6 Łajski, Szkolna 7 Łajski, Szkolna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


8 Łajski, Piaskowa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


9 Michałów, Długa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Michałów, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 PKP Michałów-Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Michałów, Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Michałów-Reg, Cegielnia 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
7 Łajski, Szkolna 8 Łajski, Piaskowa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


9 Michałów, Długa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Michałów, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 PKP Michałów-Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Michałów, Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Michałów-Reg, Cegielnia 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
8 Łajski, Piaskowa 9 Michałów, Długa 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


10 Michałów, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 PKP Michałów-Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Michałów, Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Michałów-Reg, Cegielnia 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
9 Michałów, Długa 10 Michałów, Główna 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


11 PKP Michałów-Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Michałów, Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Michałów-Reg, Cegielnia 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
10 Michałów, Główna 11 PKP Michałów-Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


12 Michałów, Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Michałów-Reg, Cegielnia 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
11 PKP Michałów-Reginów 12 Michałów, Reginów 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00


13 Michałów-Reg, Cegielnia 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
12 Michałów, Reginów 13 Michałów-Reg, Cegielnia 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00