Od momentu powstania organizacji Fundacja działa z myślą o kolejarzach i dla kolejarzy. Jest tam, gdzie ktoś wymaga wsparcia i szybkiej pomocy. Działa na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa na kolei, organizuje zbiórki charytatywne oraz pamięta o historii polskiej kolei. Ten rok udowodnił, że w czasie pełnej mobilizacji do działania w walce ze skutkami pandemii istnienie takiej organizacji jak Fundacja Grupy PKP jest kluczowe w realizacji projektów dotyczących m.in. wsparcia służby zdrowia i zakupu materiałów ochronny dla pracowników pozostających na służbie. Polonus od wielu lat aktywnie wspiera działania Fundacji Grupy PKP!Fundacja została powołana 7 listopada 2013 roku. Realizuje misję poprzez pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochronę dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją.

–  Dotychczas Fundacja Grupy PKP angażowała się i inicjowała bardzo różne przedsięwzięcia – i większe, rozpoznawalne w całym kraju, i mniejsze, ale nie mniej ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności, grup czy konkretnych osób i ich najbliższych. O tym, jak bardzo istotne jest posiadanie takiej organizacji w strukturach Grupy PKP, przekonaliśmy się całkiem niedawno, podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa w Polsce. Dzięki sprawnemu działaniu Fundacji kolejowe firmy mogły bardzo szybko dotrzeć z pomocą finansową do służby zdrowia, przekazując środki m.in. na zakup testów i sprzętu medycznego. 7. rocznica powstania Fundacji Grupy PKP to moment, w którym chciałbym gorąco podziękować szefostwu, pracownikom i wolontariuszom za dotychczasowe zaangażowanie i poświęcony czas, życząc jednocześnie dalszych sukcesów – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.


-7 lat to sporo zdobytych doświadczeń i zrealizowanych zadań. W przypadku Fundacji Grupy PKP za każdym projektem, mniejszym i większym, kryją się prawdziwe historie ludzi. Wspaniale jest móc nieść im pomoc, gromadzić kolejarzy przy wspólnych inicjatywach, dbać o historię, jednocześnie angażując się w innowacje. Wspólnie z ludźmi, którzy mają serce po właściwej stronie zmieniamy nasz kolejowy świat na lepsze. Gdzie nie tylko biznes jest na pierwszym miejscu. Kolej to ludzie. Kolej to my. – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Ostatni rok działalności był dla nas, podobnie jak dla wielu innych organizacji pozarządowych, rokiem szczególnym. Dużą część sił skupiliśmy na walce ze skutkami pandemii koronawirusa. Za naszym pośrednictwem spółki Grupy PKP udzieliły finansowego wsparcia placówkom medycznym w całej Polsce w kwocie ponad 5 mln złotych. Oprócz tego zapewnialiśmy pracownikom kolei pozostającymw czasie pandemii na służbie odzież ochronną – w tym m.in. maseczki, a także wsparliśmy dzieci z ubogich rodzin kolejowych, przekazując sprzęt komputerowy, dzięki któremu mogły kontynuować naukę w trybie zdalnym. Na wysokości zadania stanęli także nasi wolontariusze, którzy zajęli się dystrybuowaniem środków czystości i ochrony osobistej wśród grupy najbardziej narażonej na skutki zarażenia koronawirusem, czyli osób po 65. roku życia.

Bardzo istotnym obszarem naszej działalności jest także wspieranie organizacji, które za cel stawiają sobie promocję historii kolejnictwa. Jako Fundacja Grupy PKP angażujemy się w realizacje wydarzeń i inicjatyw, dzięki którym pamięć o kolejarzach jest wciąż żywa. Wspieramy finansowo także pozostających w potrzebie. Ważnym jest dla nas, aby każdy, kto znalazł się wśród ogromnej kolejarskiej rodziny, wiedział, że w chwilach, gdy nie sprzyja mu los, może liczyć na wsparcie pozostałych członków kolejarskiej społeczności, bo „wielka, kolejarska rodzina” to nie pusty frazes.

Osoby zainteresowane działalnością Fundacji Grupy PKP zapraszamy na stronę www.fundacjapkp.pl oraz do polubienia nas w mediach społecznościowych
-    Facebook: https://www.facebook.com/FundacjaGrupyPKP
-    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fundacja-grupy-pkp
 

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, NIP: 525-000-01-27 (dalej: My, Spółka lub PKS POLONUS). Jesteśmy właścicielem Hostelu „Zachodni”, Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia oraz Przewoźnikiem wykonującym krajowe i międzynarodowe przewozy autobusowe. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług PKS POLONUS wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacji usług przewozowych i hostelowych
  • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
  • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
  • procesów reklamacji usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. PKS POLONUS przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

  • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
  • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
  • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
  • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
  • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się