Artykuły

Przewozy

 

 

 

Skorzystaj z Promocji „PIERWSZY ZAKUP”!

 

WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ: Dla tych z Państwa, którzy zamierzają kupić swój pierwszy bilet przez internet przedłużamy Promocję „PIERWSZY ZAKUP”

 

Rabat 30% od ceny biletu w Promocji „Pierwszy Zakup” !

Kupowanie przez internet jest prostsze niż nam się wydaje i zajmuje zdecydowanie mniej czasu niż tradycyjna wizyta w sklepie lub innym punkcie sprzedaży. Dlaczego więc nie kupować on-line biletów autobusowych? Zamiast stać w kolejkach, coraz częściej wolimy robić zakupy w sieci.

 

PKS „POLONUS” zachęca wszystkich Podróżnych do zakupu biletów autobusowych dzięki platformie sprzedaży on-line pksbilety.pl.
Zapraszamy do wzięcia udziału w Promocji „Pierwszy Zakup”!

 

Każdy, kto założy konto na stronie pksbilety.pl i dokona zakupu  pierwszego biletu autobusowego, w ramach nowozakładanego lub istniejącego już konta (na którym nie dokonywano dotąd zakupów), otrzyma w wiadomości SMS kod rabatowy, uprawniający do zakupu jednego biletu z dodatkową bonifikatą w wysokości 30% (liczoną od ceny biletu normalnego lub ulgowego - ulgi handlowe)!


Zakup biletu w systemie on-line pksbilety.pl jest przyjemny i niezwykle prosty

Jeśli dotąd nie mieliście szansy dokonać zakupu w ten sposób, zobaczcie jak zrobić to w 4 prostych krokach.

 

Krok 1
Na stronie głównej pksbilety.pl znajdziesz sekcję wyszukiwania połączeń. Łatwo wybierzesz kierunek podróży, datę i godzinę odjazdu autobusu.

 

Krok 2
Wybierz dogodny kurs i kliknij przycisk „Kup bilet”.

 

Krok 3

System przeniesie cię do koszyka.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się podając e-mail i numer telefonu komórkowego, na który w wiadomości SMS otrzymasz kod rabatowy uprawniający do zniżki -30% na zakup pierwszego biletu.

Jeśli masz konto, ale nie dokonywałeś jeszcze zakupów uzupełnij dane wprowadzając numer telefonu komórkowego a w wiadomości SMS otrzymasz kod rabatowy uprawniający do zniżki -30% na zakup pierwszego biletu.

Otrzymany kod należy wpisać w odpowiednie okno przechodząc do ekranu płatności.

Uwaga! W koszyku może znajdować się tylko jeden bilet aby skorzystać z kodu rabatowego.

 

Krok 4
Swój bilet otrzymasz w formie dokumentu PDF przesłanego e-mailem z możliwością wydruku. Jeżeli wybierzesz opcję „bilet na sms”, otrzymasz również bilet w formie smsa.

 

ODBIERZ SWÓJ KUPON RABATOWY 30% I PODRÓŻUJ Z POLONUSEM 

 

 

 Regulamin promocji ,,Pierwszy Zakup" do popbrania  (format PDF)

 

Reklamacje roszczeniowe:
Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo przewozowe lub przepisów wydanych w jej wykonaniu, przedawniają się z upływem roku.
Reklamacje z tytułu sporządzonych wezwań do zapłaty składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
Reklamację składa się w formie pisemnej.

Reklamacja powinna zawierać:
1) datę sporządzenia reklamacji;
2) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
6) wykaz załączonych dokumentów;
7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, kwit bagażowy, dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Sczegółowo proces reklamacji opisany jest w Regulaminie.

 

Reklamacje dotyczące sprzedaży biletów poprzez portal pksbilety.pl:

Wszelkie reklamacje prosimy składać e-mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

W reklamacjach prosimy o umieszczenie następujących danych:

1) Numer zamówienia (bądź numer biletu);

2) Adres e-mail (konto), z którego składane bylo zamówienie;

2) Numer transakcji systemu płatności PayU;

3) Dokładny opis sytuacji, wobec której składana jest reklamacja;

REGULAMIN PRZEWOZÓW

REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW (pksbilety.pl)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCA AUTOBUSOWEGO WARSZAWA ZACHODNIA

Dokument ZTM - opłaty, Dokument ZTM - uwagi regulamin

 

REGULAMIN PRZEWOZÓW
obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie spółka akcyjna wydany zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./ (komunikacja dalekobieżna)

 
Przewóz pasażerów przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedziba w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, zwanej dalej PKS POLONUS, odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:


I. WARUNKI OGÓLNE

1.    Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu.
2.    Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, ważny na określony dzień,
godzinę i trasę przejazdu.
3.    Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy, a także upoważnionej przez PKS POLONUS osobie, podczas kontroli w czasie podróży, dokument uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
4.    Pasażer uprawniony do przewozu na podstawie biletu elektronicznego okazuje kierowcy, a także podczas kontroli w czasie przewozu osobie upoważnionej przez PKS POLONUS, odcinek biletu elektronicznego oraz dokument ze zdjęciem, którego numer wskazany je na bilecie elektronicznym.
5.    PKS POLONUS nie dokonuje przewozu pasażerów na stojąco z zastrzeżeniem ust. 5a.
5a. Istnieje możliwość przewozu pasażerów na stojąco jedynie w przypadku spełnienia łącznie następujących wymogów: zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach pojazdu (m.in. dowodzie rejestracyjnym) istnieje możliwość przewozu osób na stojąco w danym pojeździe, nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnej ilości miejsc w autobusie (zgodnie z dokumentacją pojazdu), zaistnieją wyjątkowe okoliczności, istnieje w tym zakresie wyraźne żądanie pasażera, pasażer został poinformowany przez kierowcę o zagrożeniach wynikających z przewozu na stojąco, przewóz odbywa się na krótkiej trasie lub na krótkim jej odcinku (do 50 km).
6.    Każdy pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie jedno dziecko do lat 4, z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia.
7.    Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem.
8.    Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.
9.    Pasażer, który nabył bilet w kasie, powinien stawić się na przystanku co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu.
10.    Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych upoważniony jest kierowca oraz inne uprawnione osoby – upoważnione przez PKS POLONUS legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu. .
11.    Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu należy kierować na adres:
•    listownie: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ‘POLONUS” w Warszawie S.A., Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa
•    pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
lub za pośrednictwem biura sprzedaży, w którym zakupiono bilet.
W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasażerowie mogą   
kontaktować się z Działem Przewozów po numerem telefonu (022) 823 63 91.
12.    Bagaż podręczny, przewożony w autobusie oraz przedmioty pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży nie są objęte odpowiedzialnością PKS POLONUS.
13.    Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują również nabywców biletów za pomocą internetowego systemu sprzedaży biletów chyba, że inaczej postanowiono w Regulaminie korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów realizowanego w ramach serwisu pks.billety.pl.
14.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio właściwe przepisy  ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, w szczególności: ustawy z dnia 15.11.1984r. prawo przewozowe (Dz.U. 2000, Nr 50, poz. 601 z późn.zm.), ustawy z dnia 6.09.2000 o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), ustawy z dnia 20.06.1992r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2002, Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.), ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

II. BILETY

1.    Pasażer powinien niezwłocznie po nabyciu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu.
2.    Kasy prowadzą przedsprzedaż biletów maksymalnie 14 dni przed planowaną podróżą a w przypadku jednoczesnego nabywania biletu na podróż powrotną na 30 dni przed tą podróżą. Na wybranych kursach kasy prowadzą przedsprzedaż biletów także 30 dni przed planowaną podróżą z możliwością jednoczesnego nabycia biletu na podróż powrotną.
3.    Pasażer może zarezerwować bilet za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej. Zarezerwowany bilet winien zostać wykupiony w kasie biletowej najpóźniej na 24 godziny przed odjazdem autobusu. W stosunku do biletów nie wykupionych w tym terminie rezerwacja wygasa.
4.    Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.
5.    Na miejsce biletów skradzionych lub zagubionych nie będą wystawiane wtórniki.
6.    Bilet uszkodzony, zniszczony lub przeprawiany jest nieważny.
7.    W trakcie podróży pasażerowie winni zachować bilet do kontroli.
8.    Kierowca ma prawo do dysponowania miejscami w autobusie niezależnie od numeru miejsca
wskazanego na bilecie w sytuacji, gdy wymagają tego zasady współżycia społecznego, a w
szczególności, gdy zmiany miejsca wymaga pasażer cierpiący na chorobę lokomocyjną lub inną czy
też będący osobą niepełnosprawną.
9.    W przypadku stwierdzenia przez uprawnione osoby braku ważnego biletu pasażer zostanie
zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu do nabycia biletu do miejsca docelowego oraz zostanie nałożona na niego opłata dodatkowa w kwocie:
a)    250 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
b)    200 zł – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
c)    100 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu:
•    rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na
            warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków,
•    zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za których przewóz
            taryfa przewiduje opłaty – bez uiszczenia tych opłat,
d)    750 zł – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka
transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

10.    W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%.
11.    W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej (w wysokości nie wyższej niż 10% opłaty ustalonej w ust. 9), podlegają zwrotowi, a przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
12.    W razie braku dokumentu ze zdjęciem, wskazanego na bilecie elektronicznym, w uzasadnionych przypadkach, kierowca może odmówić dokonania przewozu Pasażera.

III. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILETY

1.    W przypadku przedwczesnego odjazdu autobusu, odstąpienia przez podróżnego od umowy z powodu awarii autobusu, odwołania przejazdu lub braku wolnych miejsc, a także innych przyczyn uniemożliwiających wykonanie zaciągniętych przez PKS POLONUS zobowiązań wobec pasażera, pasażer posiadający ważny bilet otrzyma pełen zwrot należności za zakupiony bilet. Reklamacje takie rozpatrywane będą na podstawie oryginalnego biletu poświadczonego przez kierowcę. Obowiązek poświadczenia biletu nie dotyczy sytuacji, gdy przyczyną powstania roszczenia o zwrot jest przedwczesny odjazd autobusu lub odwołanie przejazdu.
2.    W przypadku odstąpienia pasażera od umowy przewozu z przyczyn nie występujących po stronie PKS POLONUS zwrot należności za przejazd stosowny do niewykorzystanego świadczenia może być dokonany po okazaniu biletu ( przypadku biletu elektronicznego także dokumentu ze zdjęciem wskazanego w tym bilecie), na którym dokonano w kasie biletowej, u dyżurnego ruchu lub kierowcy informacji w formie potwierdzenia o odstąpieniu od umowy, z potrąceniem odstępnego w wysokości 10% wartości biletu brutto. W przypadku biletu elektronicznego jego zwrot z potrąceniem  odstępnego jest także możliwy, przed rozpoczęciem podróży, za pomocą internetowego systemu sprzedaży biletów, za pośrednictwem którego nastąpił zakup biletu.
3.    Podróżny, którego nie dopuszczono do przewozu, zgodnie z art. 15 ustawy prawo przewozowe,, winien uzyskać od kierowcy poświadczenie niewykorzystania biletu, na podstawie którego otrzyma zwrot poniesionych kosztów z potrąceniem odstępnego w wysokości 10% wartości biletu brutto.
4.    W celu dokonania zmian umowy podróżny powinien otrzymać od kierowcy, dyżurnego ruchu lub w kasie biletowej odpowiednie poświadczenie oraz w zależności od  zakresu zmiany otrzymać zwrot lub dopłacić różnice należności. W przypadku zmiany umowy w zakresie biletu elektronicznego należy okazać dokument ze zdjęciem wskazany w tym bilecie.
5.    W przypadku zwrotu opłaty za bilet niewykorzystany z przyczyn zależnych od pasażera za pośrednictwem poczty lub banku opłatę za przelew lub przekaz ponosi odbiorca.
6.    W przypadku dokonywania zwrotu biletu elektronicznego przez internetowy system sprzedaży biletów zwrot, po potrąceniu odstępnego w wysokości 10% wartości biletu brutto dokonywany jest na rachunek bankowy z którego realizowana była płatność za bilet elektroniczny.
7.    Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot należności za bilety zwrócone po upływie terminu ich ważności lub po odjeździe środka transportowego, na przejazd którym były wydane, za wyjątkiem sytuacji gdy zmiana lub odstąpienie ma miejsce podczas zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.

IV. BAGAŻ

1.    Kierowcy są odpowiedzialni za umieszczenie bagażu pasażerów w luku bagażowym i opatrzenie go kwitem bagażowym, którego drugi egzemplarz wręcza się pasażerowi.
2.    Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.
3.    PKS POLONUS przewozi w pomieszczeniach bagażowych jedną sztukę bagażu o sumie wymiarów /długość, wysokość, szerokość/ nie przekraczającej 200 cm na oddającego ten bagaż pasażera. Bagaże dodatkowe i ponadwymiarowe przewiezione zostaną w miarę możliwości.
4.    Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów, lub pod fotelem.
5.    PKS POLONUS zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery, narty itp.), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do luku bagażowego, lub zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów i ich bagaży.
6.    Z przewozu środkiem transportowym wyłączone są:  rzeczy niebezpieczne mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu,  rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony, zwłoki i szczątki zwłok ludzkich. W razie uzasadnionego podejrzenia kierowca może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza powyższego wyłączenia. Kierowca dokonuje sprawdzenia w obecności podróżnego przewożącego bagaż lub jeżeli jest to niemożliwe w obecności innych pasażerów. W razie ujawnienia naruszenia powyższego wyłączenia koszty związane ze sprawdzeniem przesyłki ponosi podróżny przewożący taki bagaż.
7.    Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika), oraz posiadające wartość naukową lub artystyczną winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
8.    Kierowca wydaje bagaż posiadaczowi kwitu bagażowego za jego zwrotem i nie jest obowiązany do sprawdzenia czy osoba zgłaszająca się z kwitem bagażowym jest uprawniona do odbioru przesyłki. Kierowca może wydać bagaż osobie, która nie może okazać kwitu bagażowego, lecz udowodni swoje uprawnienia do odbioru, odbiór następuje za pisemnym poświadczeniem. W razie wątpliwości kierowca może żądać odpowiedniego zabezpieczenia.
9.    W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić egzemplarz kwitu bagażowego wraz z uszkodzonym bagażem celem dokonania stosownych oględzin oraz potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie stwierdzenia zajścia zdarzenia lub oświadczenie uzasadniające brak takiego potwierdzenia.
10.    Podróżny może zadeklarować wartość przesyłki bagażowej, lecz kwota deklarowana nie powinna przewyższać rzeczywistej wartości przesyłki. Kierowca może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą a w przypadku zastrzeżeń zaznacza to w kwicie bagażowym.


V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PKS POLONUS Z TYTUŁU ZAGINIĘCIA BAGAŻU

1.    PKS POLONUS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, chyba że szkoda powstała z winy tego przewoźnika.
2.    W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu wysokość odszkodowania nie może przewyższać zwykłej wartości bagażu.
3.    W razie utraty lub uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie kierowcę, który kieruje pojazdem, w celu uzyskania potwierdzenia utraty lub uszkodzenia bagażu, a następnie dokonać zgłoszenia pisemnie na adres:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. Al. Jerozolimskie 144 02-305 Warszawa.
4.    Z bagażem pozostawionym w autobusach PKS POLONUS postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych oraz właściwych przepisów prawa przewozowego.
5.    Jeżeli bagaż jest pozostawiony w autobusie kierowca ma prawo otworzyć go w celu zbadania jego zawartości.


VI. ZWROT ZAGINIONEGO BAGAŻU

1.    Bagaż pozostawiony w luku bagażowym, jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych nie został jeszcze przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany uprawnionemu pasażerowi po okazaniu przez niego kwitu bagażowego lub za pokwitowaniem po udowodnieniu swoich uprawnienia do odbioru.
2.    W przypadku bagażu podręcznego jego wydanie nastąpi po zidentyfikowaniu w sposób nie budzący wątpliwości, co do tego, że zostaje wydany osobie uprawnionej.


VII. OBOWIĄZKI PKS POLONUS

1.    PKS POLONUS odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego w bilecie.
2.    Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od PKS POLONUS, przewoźnik ten nie jest w stanie dowieźć pasażera do miejsca przeznaczenia własnymi autobusami, zapewnia przewóz zastępczy, a w przypadku odstąpienia pasażera od umowy, dokonuje zwrotu należności za bilet bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
3.    PKS POLONUS odpowiada za szkodę jaka poniósł podróżny wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego.
4.    PKS w POLONUS odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnego kursu, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa PKS POLONUS.
5.    PKS POLONUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, w szczególności takie jak:
a)    Wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu;
b)    Wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne;
c)    Pożar, uszkodzenia dworca autobusowego;
d)    Zastosowanie się do żądań policji;
e)    Śmierć lub wypadek na drodze;
f)    Akty wandalizmu i terroru;
g)    Zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu;
h)    Inne okoliczności niezależne od przewoźnika.
6.    PKS POLONUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu po postoju przeznaczonym na odpoczynek.
7.    PKS POLONUS zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od przewoźnika będzie to konieczne.

VIII. NARUSZENIE PORZĄDKU

1.    Radia, magnetofony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.
2.    Zabronione jest picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.
3.    Zabrania się palenia tytoniu w autobusach i zażywania substancji odurzających.
4.    Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem narkotyków, lub innych substancji odurzających.
5.    Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.
6.    Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych pasażerów.
7.    Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.
8.    Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
Pasażerowie lub inne osoby będące sprawcami szkody, odpowiadają za szkody wyrządzone PKS POLONUS i innym pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu w mieniu PKS POLONUS.


IX. PRZEWOŻENIE ZWIERZĄT

1.    W autobusach PKS POLONUS dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub, jeśli są to psy, powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy.
2.    Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
3.    Opłata za przewóz zwierząt równa jest cenie biletu z ulgą 25%. Wyjątek stanowią psy - przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym oraz zwierzęta przewożone na kolanach pasażerów w specjalnych pojemnikach wymaganych do przewozu zwierząt (nie zajmujące osobnego miejsca) lub w miejscach przeznaczonych do przewozu bagażu podręcznego, opłata za ich przewóz nie jest pobierana. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów.


X. PRZEWÓZ MIĘDZYNARODOWY

1.    W przewozie międzynarodowym, tj. w przewozie odbywającym się według rozkładu jazdy z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się postanowienia rozdziałów I - VIII niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem postanowień rozdziału I pkt. 5a, 6, 7,i 9, rozdziału II pkt. 2 i 3, i z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału.
2.    Pasażer odbywający podróż z przekroczeniem granicy państwa jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży /np. paszport/ uprawniający do przekroczenia granicy, wymaganą wizę lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na tym terytorium, zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli dokumenty takie są wymagane.
3.    W przewozie międzynarodowym pasażer nie będący obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży /np. paszport/ oraz dokument uprawniający do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wyjazdu z tego terytorium, zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów, a w szczególności ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach /Dz. U. 2006, Nr 234, poz. 1694/. Jeżeli przewóz, zgodnie z treścią biletu, odbywa się przez terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej, pasażer nie będący obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży /np. paszport/ oraz dokument uprawniający do wjazdu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, przez które odbywa się przewóz.
4.    Przy wsiadaniu do pojazdu pasażer, o którym mowa w pkt. 1-3 obowiązany jest okazać kierowcy obok biletu dokumenty wskazane w pkt. 2 i 3.
5.    Kierowca ma prawo odmówić wykonania przewozu w razie nie posiadania przez pasażera dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3.
6.    Zasady wykonywania bezpłatnych przewozów dzieci, przewozu bagażu, sprzedaży biletów oraz zwrotu należności za niewykorzystany bilet określają odrębne uregulowania, dotyczące poszczególnych linii międzynarodowych.
7.    Dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia mogą podróżować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
8.    W celu dokonania prawidłowej odprawy pasażer powinien przybyć na przystanek co najmniej 30 min. przed planowanym odjazdem.
9.    W przewozach międzynarodowych PKS POLONUS nie przewozi zwierząt.

XI. ULGI HANDLOWE W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

1.    PKS POLONUS, obok ulg przewidzianych w odpowiednich przepisach, przyznaje w
komunikacji krajowej ulgi handlowe. Informacje odnośnie stosowanych ulg handlowych
dostępne są w kasach biletowych, u kierowcy autobusu oraz na stronie internetowej PKS  
POLONUS.


XII. REKLAMACJE

1.    Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo przewozowe lub przepisów wydanych w jej wykonaniu, przedawniają się z upływem roku.
2.    Reklamacje z tytułu sporządzonych wezwań do zapłaty składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
3.    Reklamację składa się w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać:
     1)    datę sporządzenia reklamacji;
     2)    imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
     3)    imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
     4)    tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
     5)    kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
     6)    wykaz załączonych dokumentów;
     7)    podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, lkwit bagażowy, dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.
4.     Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3 PKS POLONUS wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez PKS POLONUS uzupełnionej reklamacji.
5.    Reklamacje, pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku zgłoszenia jej po upływie terminów określonych w ust. 1 i 2.
6.    Reklamacje, pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku zgłoszenia jej po upływie terminów określonych w ust. 1 i 2.
7.    Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, PKS POLONUS zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.


Regulamin wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2013 roku, zgodnie z Uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie spółka akcyjna nr 143/I/12 z dnia 24.12.2012 roku.

 


PKS Polonus dokłada wszelkich starań, aby usługa darmowego internetu (Wi-Fi) w autobusach była dostępna dla każdego pasażera korzystającego z usług naszej firmy. Jednakże ze względu na charakter usługi PKS Polonus zastrzega, że brak dostępu do sieci WiFi nie stanowi podstawy do reklamacji (zwrotu) biletu.

Dział Przewozów Pasażerskich:

 

I piętro, pokój 4 (wejście od stanowisk)  [7:00-15:00]
 tel: (Kierownik Działu Przewozów) (+48) 22 817 64 20

 tel: (+48) 22 824 09 76

fax: (+48) 22 823 63 91

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

TELEFONICZNA INFORMACJA O BILETACH W KOMUNIKACJI DALEKOBIEŻNEJ

708 208 888

Infolinia czynna w godzinach 7:00-21:00

Opłata za wykonanie połączenia z numerem linii informacyjnej wynosi 1,29 zł z VAT za minutę połączenia.